Skapular

2000-09-01

Fråga


Läste följande hos er: Bärandet av skapular:
Skapularet symboliserar Kristi ok. Kyrkan har godkänt 18 olika skapularer. Ett av de vanligaste skapular, Vår Fru av Berget Karmels bruna skapular, utlovar till den som dör i tron, bärande detta skapular, att den ej kommer att lida i den eviga elden. Vad är ett "skapular"???
Mvh Fredrik

Svar

Hej Fredrik
Skapular kommer av det latinska ordet scapula = skulderblad.
Skapularet används av munkar och nunnor. Det är en lång tygbit som hänger över dräkten som en c:a 3 m. lång och 30-40 cm bred remsa. Den har hål för huvudet och hänger lika långt ned på ryggen som över bröstet och ned nästan till fötterna. Det hänger alltså över axlarna - skuldrorna, därav namnet förmodligen. Det har en värmande funktion också. Man kan också ha händerna under den om det är kallt.

Karmelitmunkar och -nunnor har en brun dräkt med ett brunt skapular över. Den staty av Jungfru Maria som finns på berget Karmel i Israel har samma dräkt med samma sorts skapular. Det är därifrån skapularet kommer som andra människor kan bära. Detta skapular består av två små tygbitar som är c:a 2 x 2 cm och som vardera har en tygbild med Jungfru Maria av berget Karmel på eller en med henne och en med Jesus på. De två tygbitarna är sammankopplade med en snodd eller vitt tygband. Man hänger den om halsen så att en tygbit faller ned på bröstet och den andra på ryggen. Man bär den under kläderna. Den blir för den som bär den ett tecken på kärleken till Jungfru Maria och önskan att ha hennes egen mantel på sig. Hennes mantel representerar nämligen beskyddet genom hennes böner. Man kan bildligt säga att man blir insvept i den beskyddande nåd som utgår från gemenskapen med henne.

Team fråga prästen!