Konvertion till den katolska tron 1


2000-05-09

Fråga

Bäste Daniel Adner!
Jag har länge funderat på att konvertera till katolik. Flera av mina anhöriga är det. även mina söner. Skulle vilja veta mera vad som krävs om det går för sig. Vore mycket tacksam för ett svar.
Med vänlig hälsning
Angela

Svar

Bästa Angela
Det bästa vore att ta kontakt med den närmaste katolska församlingen och tala med en präst där.
Jag kan ge dig telefonnummer och adress om du säger var du bor. Jag kan också stå till tjänst om du har frågor om tron eller sådant som gäller det praktiska.
Här nedan bifogar jag några saker om konvertion som Katolska Stiftet har givit ut.

Team fråga prästen!

överväger du att bli katolik?

överväger du att bli katolik? I så fall är du inte ensam - det är tvärtom många som gör det. Men för de flesta blir det inte mer än så. Det är bara omkring hundra personer om året som blir upptagna i den katolska kyrkan i Sverige.
Några särskilda kvalifikationer behöver man inte ha för att bli katolik. I vår kyrka lever människor av alla åldrar och av många olika nationaliteter, både fattiga och rika, låg- och högutbildade.

Vad som i första hand krävs är följande saker:

Alla människor är olika och har naturligtvis också olika förutsättningar och möjligheter. Ingen kan därför i förväg säga exakt hur lång tid det tar att bli katolik och vad som krävs speciellt av dig.

Till att börja med kan du

Vad som sedan följer är i regel en längre tids undervisning med åtföljande samtal. Under denna period (i genomsnitt ett år) kan du, med hjälp av din handledare, bli mera medveten om varför du vill bli katolik och om de förväntningar du har på kyrkan. Du får också en djupare kännedom om katolsk tro och katolskt fromhetsliv och även tillfälle att lägga fram dina egna synpunkter och personliga problem.

Det förväntas att du om möjligt regelbundet deltar i mässan och församlingslivet i övrigt och därmed lär känna den katolska församlingen på platsen.

Om ditt intresse till slut leder till att du vill ta steget fullt ut, så är du välkommen in i vår kyrka.

Utgivet av Katolska Biskopsämbetet