Konvertering

(2002-10-11)

Hej fader!
Jag tillhör den rumänska ortodoxa kyrkan. Min kommande man är katolisk och kommer från Ecuador. Eftersom efter vi är färdiga med våra studier i Sverige, kommer vi att flytta oss till Ecuador, vill jag konvertera mig till den katoliska religionen. Jag tror inte att det finns så mycket skillnad mellan våra religioner och dessutom i Ecuador finns inte orodoxa kyrkor där man kan practicera sin religion. Jag vill börja den konvertering processen i Sverige, men jag vet inte hur jag kan göra och hur mycket tid tar . Tack så mycket!
Med kärlek i Jesus Kristus,
Mariana

Du skriver, att du tillhör den rumänsk-ortodoxa kyrkan. Du har rätt, att tron skiljer inte alls, enbart den osaliga kyrkosplittringen som en gång på medeltiden skilde öst- och västkyrkan huvudsakligen på grund av prestigeskäl.
För att ge uttryck åt den gemensamma tron kan vi gå och ta emot eukaristin/nattvarden i varandras kyrkor. Vill du formellt bli katolik, ber jag dig att ta kontakt med en katolsk präst och be om att bli upptagen. Några samtal skall informera dig och klarlägga att din konversion är av personliga skäl och inte kan ytterligare fördjupa splittringen mellan våra kyrkor. Adresser hittar du på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se  Må Guds ande leda dig!

Team fråga prästen!