Kristendomens ankomst till Sverige och skillnader mellan kristendomen i olika länder


1999-09-13

Fråga:

hejsan Fader Daniel. Tack för ditt svar. Jag har faktiskt två frågor till..

1) Hur och när kom Kristendomen till Sverige ??

2)   Hur skiljer sig Kristendomen i olika länder ??
är det något speciellt som skiljer den och hur liksom ??


Om du har tid, så är jag jätte tacksam för svar !! Tack på förhand.
/ My

Svar:

Hej My

1) Den förste kristne missionären i Sverige var den frankiske munken Ansgar. 829 hade sveakungen begärt att få en missionär till Sverige och Ansgar förklarade sig villig att bryta upp mot det okända landet. I Birka verkade Ansgar i ett och ett halvt år bland de kristna trälar från Västeuropa som fanns i staden. Också några svear begärde dopet. Bland dem var stadens styresman Hergeir, som byggde en första kyrka på sin gård.
Framgångarna var knappast överväldigande, men vägen var nu öppnad för tron i norr. Ett ärkebiskopsdöme upprättades i Hamburg med Norden som missionsområde. Ansgar blev den förste ärkebiskopen. Men snart kom motstånd. Svearna i Birka reste sig mot de präster Ansgar skickat till dem. Några slog de ihjäl, andra drev de bort. Ansgar gav inte upp. Han knöt på nytt förbindelser med Norden. Till Sverige for han själv en andra gång. Efter Ansgars död bröt dock missionsverket helt samman. Det skulle dröja ett århundrade eller mer innan en kyrklig organisation av någon styrka började växa fram i vårt land.

Under 1000-talet gjorde den kristna kyrkan stora framsteg i Danmark och Norden. Redan 1085 började man bygga Lunds domkyrka och biskop Asker blev förste ärkebiskop i Norden år 1103. Men inte förrän år 1164 fick Sverige sin förste ärkebiskop, Stefan, i Uppsala. Missionen trängde fram från söder och väster – från det mäktiga tyska riket, från England och Norge – och kanske också från det grekiskt-ortodoxa Ryssland. Uppland och Uppsala tycks ha varit asatrons sista fästen. Krönikor och sena legender berättar att engelska missionärer verkade i Sverige. Engelsmannen Sigfrid döpte den svenske kungen Olof Skötkonung och skapade det första biskopsdömet i Skara.
Två andra missionärer – Botvid och David – verkade i södra Sverige. Krönikor vittnar om den hårda kamp som missionärerna hade att utstå i Sverige. Botvid dog som martyr. Den engelske biskopen Eskil mördades. ännu i slutet av 1100-talet fanns det områden i Dalarna som var hedniska.

 

2) Kristendomen i olika länder skiljer sig på grund av historiska, politiska, kulturella och dogmatiska orsaker främst.

T.ex. var Egypten och Etiopien de länder som missionärer kom till först. Gudstjänsten utformades därför på koptiska som man talade där då. Själva formerna för gudstjänsten och arkitekturen på kyrkorna kom att inspireras av kulturen som fanns då och detsamma gäller musiken. T.ex. använder man trummor. Prästerna är klädda i vitt med vit turban på huvudet. Kyrkorna är runda.

De första kristna fanns i Jerusalem och Syrien. Där använde man arameiska för gudstjänsten. Arameiska var det språk Jesus och hans släktingar talade. Den arameiska riten finns än idag i Syrien, Palestina, Libanon, Turkiet, Irak och Iran.

I Rom blev det grekiska och sedan latin när folket övergick från att tala grekiska till att tala latin.

Latinet blev språket i väst.

Man började använda folkspråken i de länder där Reformationen genomfördes, t.ex. Tyskland, Sverige, Danmark, Norge etc. Sången blev på ländernas språk och melodierna och den litterära formen på texterna kom att influeras av protestantismens grundtankar och av den lokala kulturen. T.ex. har många svenska psalmer folkmelodier.

I de protestantiska kyrkorna tog man bort bilder och kalkade över målningar på väggarna. Det hade att göra med protestantismens syn på bilder i kulten. I de katolska och ortodoxa kyrkorna däremot har alltid funnits mycket bilder och statyer.

Tron har också skilt sig. I de protestantiska kyrkorna växte det fram en annorlunda människosyn än i den katolska. Enligt reformatorerna är människan syndig och förblir det även efter att ha blivit förlåten. Därför är allt hon gör utan värde för frälsningen. Bara Guds nåd räddar henne.

I katolicismen och ortodoxin blir människan förvandlad inuti genom förlåtelsen. Hon blir rättfärdiggjord. Därför är det hon gör värdefullt inför Gud och hennes handlingar samverkar med Guds nåd. Gud blir närvarande i det mänskliga livet: kultur, konst, musik, litteratur politik, etc. Därför finns en mer utvecklad kristen konst, filosofi, arkitektur osv. inom katolicismen än inom protestantismen. Katoliker har fler folkfester med musik, dans och folklore. Man kan tacka och lova Gud och glädja sig för allt det som man är och gör som människa.

Inom protestantismen kom det mänskliga att ses som synd i hög utsträckning; t.ex. dans, vin, sex osv. Därför har människor i Sverige t.ex. blivit mindre kyrkliga som reaktion på denna negativa människosyn. Svenska Kyrkan har försökt att hitta vägen tillbaka till en mer positiv människosyn och har då enligt min mening gått för långt åt andra hållet: allt har blivit tillåtet och möjligt och ingenting är längre synd.
Synden talar man inte längre om knappt.

Team fråga prästen!