Den kristna tron i USA

(2002-02-27)

Fråga

Hej.
Jag håller just nu på att göra ett arbete om den kristna tron i USA. Min uppfattning är att kyrkan där mer är ett socialt samanhang dit man går för att träffa vänner. Den kristna kyrkan kan också på vissa ställen ha spridit fördomar om homosexuella och HIV. På vissa håll erkänner man inte ens evolutionsteorin. Detta är ingen konkret fråga, men jag undrar om du kan kommentera detta...
Tack på förhand! Jenny

Svar

Bästa Jenny
Daniel Adner - fråga prästen - skickade din fråga till mig. Jag är katolsk präst och arbetar i Eugeniaförsamlingen i Stockholm.

Du själv skriver att din mail är egentligen ingen fråga, men du ber om kommentarer. Jag skall kortfattat försöka.

Ditt intryck att kyrkan i USA - inte i hela Amerika som omfattar också Mexiko och hela Central- och Sydamerika - är starkare än hos oss präglad av sociala samanhang, kan nog stämma. Det vore egendomligt om kyrkan inte präglats av den omgivande miljön som lär vara mer kommunikativ och mer inriktad på aktivitet än vår.

Att det förekommer också i kyrkan fördomar om homosexuella, kan inte förvåna. Om dessa är starkare i USA än i andra länder, kan jag inte bedöma. I vilket fall borde man lyssna till kyrkans mer officiella röster - påven och biskoparna - som tydligt skiljer mellan homosexualitet som propagerad livsform och den homosexuelle som medmänniska och medkristen. Frågan kräver nog en mer omfattande behandling för att inte falska tongångar skall förvanskar bilden.

Något liknande gäller ett ställningstagande om HIV. Oberoende hur någon har drabbats är denna sjukdom en fruktansvärd börda både för den sjuke och hans/hennes närmaste. Den allra största tragiken tycks mig de blödarsjuka vara som blev smittade genom förorenat blod. Alla är och förblir våra medmänniskor och medbröder/systrar och förtjänar vår respekt och vår hjälp så långt vi kan.

Som det finns fördomar mot homosexuella, finns de säkert också fundamentalistiska uppfattningar. Att hela skapelsen är en enda sammanhängande utveckling tycks de allra flesta vetenskapsmän vara överens om - även om de finns avvikande åsikter. Att skapelseberättelsen i Bibeln inte säger emot, torde vara helt klart. Den talar i bilder på god orientalisk manér. Om du har stött på sådana fundamentalistiska föreställningar, är dessa enligt min erfarenhet dock inte typiska för kyrkan i USA, snarare motsatsen, vissa ibland rätt radikala tankegångar och handlingar. Kyrkan är inte det monolitiska blocket som vissa tror. Spännvidden är ibland ganska stor.

Det var några korta kommentarer. Hoppas de kan vara till nytta.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster