Kristen tro

(2002-11-20)


Jag funderar över några saker...
Vad är det viktigaste inom kristendomen, varför är det så?
Många tycker att kristen tro är svår att leva efter, fina ord omöjliga att omsätta i konkreta situationer. Hur är det med bergspredikans bud, kräver Jesus det omöjliga av människan?
Har du tips på bra hemsidor som tolkar bibelcitat eller kanske kan Du hjälpa mig: (Matteus 5:14-16), (Matteus 7:1-5) och (Johannes 1:1-5)
Tack på förhand!
MVH/ AnnSofie

Hej AnnSofie!
Det viktigaste i ett kristet liv är nog att lita=tro på Jesus Kristus och följa honom. Det är inte svårt men kräver heroiska insatser. Ser man kristendomen som en samling bud och regler blir den förvirrande och svår. Ser man kristendom som ett radikalt ja till Jesus Kristus, får livet en klar enkelhet. Alla bud och regler kan då lämnas ur akt. Augustinus uttryckte det på ett genialt sätt: "älska Gud (= ha ditt öga riktat på Gud) och gör vad du vill". Jag sa i början att ett kristet liv kräver heroiska ansträngningar. Men vem vill inte göra så, när man vet att segern är redan vunnen i Jesus Kristus. Den dagliga striden pågår så länge vi lever, men målet är klart.

Kristus begär aldrig det omöjliga. Den enskildes samvete är hennes måttstock. Varje människa bedöms efter sina förutsättningar. En misslyckad i människors ögon kan mycket väl stå som segrare i Guds ögon.

Matt 5:14-16 manar kristna till att vara vittnen. Detta är de kristnas uppgift. Också andra kan - och, så hoppas jag, kommer - att räddas till himmelriket. Så skall de kristna tjäna sina bröder och systrar genom att ge vägledning och exempel.

Matt 7:1-5 slår fast just detta: att bedöma andra människor är inte någons uppgift, det är t.o.m. omöjligt. Ingen kan se in i en annan människas själ. Detta hindra inte att man måste bilda sig en uppfattning. En personalchef får inte anställa vem som helst, med tanke på hela företagets bästa, mm.

Joh 1:1-5 Ordet är Jesus Kristus. Texten har som bakgrund den antika logos/ordet-föreställningen. I vårt sammanhang: Gud talar sitt Ord till människorna och väntar att vi svarar. Med djupa ord antyder Johannes Guds mysterium. Denna s.k. Johannesprolog ger ramen för hela evangeliet.

Vill du ha en mer omfattande förståelse av Johannesevangeliet och dess prolog, kan du gå till en kommentar, t.ex. Tolkning av Nya Testamentet, eller Jerome Biblical Commentary. De är vetenskapliga och gedigna. Vad som finns på nätet har jag inte kollat.

Team fråga prästen!
HEM UPP