Finns det något stöd för att kvinnan är underordnad mannen?

(11-06-10)

Fråga

Jag funderar på varför bibeln och koranen är så begränsade till det lilla sandkornet jorden. Milliarder planeter -stjärnor -galaxer- nebulosor - kometer m-m nämns överhuvudtaget inget om (varför-hur-andra varelser osv). Österländs religion/filosofi har en mycket större "bild" varför ? Var finner islam-jehovas vittnen -katolikerna m.fl. stöd för kvinnans underordnande av mannen? .

Svar

 

Jag kan inte se att de österländska religionerna har så värst mycket att ge. Fragment av sanning finns visserligen hos dem. Men vilken civilisation har de skapat? Kastväsenden och fattigdom, tron på att allt är lidande känns inte inspirerande för mig.

Katolska kyrkan har däremot skapat den västerländska civilationen med vård, skola och omsorg. Via de medeltida universitetens förnuftsbetoning föddes förutsättningarna för den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen. Tyvärr vände många människor ryggen åt Gud just när alla framsteg började komma, jag tänker på upplysningen under 1700-talet. Och så ville de leva utan Gud. Och spelade med tiden ut kyrkan mot de österländska religionerna.

Man och kvinna har samma värdighet. Men olika uppgifter.

Team fråga prästen.