De 14 stationerna under korsvägsandakten

2001-05-03


Fråga

Hej Daniel.

Jag heter Signe och går i åttan och gör ett arbete om katolska kyrkan.
I en bok jag läste stod det att specifikt för katolska kyrkor var tabernakel, vigvattenskål, biktstolar, helgonstatyer och tavlor med de fjorton stationerna för Jesus lidande.

Nu undrar jag vilka de fjorton stationerna för Jesu lidande är.

Tack på förhand

Signe


Svar

Hej

Det är riktigt, att det finns tavlor med fjorton stationer från Kristi lidande i katolska kyrkor. Tavlorna skall var till hjälp att meditera över Kristi lidande och att förstå vad detta lidande har med våra liv att göra. Särskilt på fredagar under Fastan förekommer det ofta att man har särskilda korsvägsandakter. Seden att i andakt följa Jesus på hans lidandes väg kommer från Jerusalem. Korsvägsandakten vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig.

Vid korsvägsandakten går man runt till de olika stationerna och ber böner.

De fjorton stationerna är:

1. Jesus inför Pilatus Pilatus.
2. Jesus tar korset på sig.
3. Jesus faller första gången.
4. Jesus möter sin mor Maria.
5. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.
6. Veronika torkar Jesu ansikte med en duk.
7. Jesus faller andra gången.
8. Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn.
9. Jesus faller för tredje gången.
10. Jesus blir avklädd.
11. Jesus korsfästs.
12. Jesus dör på korset.
13. Jesus tas ner från korset.
14. Jesus läggs i graven.

Vid varje station brukar man be följande bön:

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus,  och prisar dig,
ty genom ditt Heliga Kors har du återlöst världen.

Ibland kan man även ha med en femtonde station, som handlar om Jesu uppståndelse. Jesu liv slutar inte på korset. På tredje dagen uppstår Jesus igen.

Team fråga prästen!