Finns det i Bibeln något specifikt om jämlikhet i äktenskapet?

(2010-11-11)

Fråga

Jag har en fundering kring äktenskapen. Vad säger egentligen Bibeln om äktenskapet mellan man och kvinna? Skiljer den något på de olika könens uppgifter/ställning i äktenskapet? Eller finns det något specifikt utdrag som hänvisar till jämlikhet.

Skulle vara intressant med några utdrag ur bibeln som behandlar detta då det intresserar mig mycket och har varit i mina tankar under en tid!

Varma Hälsningar!

Svar

 

GT visar i allraförsta början att man och kvinna är likbördiga, båda skapade till "Guds avbild".

1Mos 1:26
Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." 27 Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Den följande drastiska bilden visar det unika med Adam och Eva. Inget av djuren dög som mannens motpart. De hör tillsammans, är "ett kött"

1Mos 2:18
Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp." 19 Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. 20 Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. 22 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. 23 Då sade mannen: "Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen." 24 Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Människans olydnad och straff 25 Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra.

I folket Israels liv hade kvinnorna en underordnad ställning som i de omgivande folken.

Paulus vänder sig inte mot kvinnornas sociala underordning, utan hänvisar till jämställdheten på ett högre plan i respekt och kärlek.

EF5:22 Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp. 24 Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den ... 28 På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp ... 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett ... 33 Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man.

eller i

KOL3:18 Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.

Paulus är trots allt fast i tidens föreställningar när det gäller praktiska frågor. Men mitt i denna framställning pekar han på ett högre plan "11 Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud.

1 KOR11:3
Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 4 En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. 5 Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, 6 för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret, måste hon ha någon huvudbonad. 7 En man behöver ju inte ha något på huvudet, eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, 8 ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, 9 och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. 10 Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. 11 Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. 13 Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? 14 Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår 15 men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår som slöja. 16 Någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning, och det har inte någon av Guds församlingar.

Vill man veta kristendomens/Bibelns syn på kvinnan, borde man inte endast se på Bibelns texter.

Den högsta hedern kvinnan bevisades av Gud själ är att Han valde Maria, en vanligt judisk kvinna, till sin Sons, Jesu Kristi moder. Så intimt har ingen annan människa kommit nära den Allrahögste. Under kyrkans utveckling bär evangeliets text frukt. Medeltiden har otaliga, några högtbegåvade kvinnor som Hildegard av Bingen, Teresa av Avila, Clara, Birgitta och många fler som gjort ovärdeliga insatser i kyrkan. Hela medeltidens sjuk- och socialvård låg i första hand i systrars händer.

Dessa är några drag av Bibelns / kristendomens syn på kvinnan. Tidens utveckling har kraftigt förändrat samhällets struktur och därmed bäddat för en vidareutvecklad kvinno-(och mans-)bild i vår tid. Det finns åtskilligt bra att läsa. Titta på www.katolskbokhandel.com

Vänlig hälsning!

Team fråga prästen!