Kvinnas ställning enligt NT i Bibeln

(2002-11-14)

Fråga

Vilken ställning har kvinnan enligt Bibeln(Nya testamentet)????
mvh Sandra

Svar

Hej Sandra!
Det är omöjligt att med några få streck återge Bibelns hela kvinnobild. Gamla Testamentet visar redan i sina första kapitel ett fundamentalt drag: Kvinnan är jämbördig mannen, d.v.s. hon har samma höga börd, nämligen vara "skapad till Guds avbild". Också i människans uppror mot Gud i syndafallet är hon visserligen den som faller först, men mannen blir lika skyldig. (Jfr 1 Mos 1-3) Efter denna grunddeklaration om människans, mannens och kvinnans, höga ursprung tvärt emot de omgivande folkens uppfattningar, påverkas också Bibelns, både Gamla och Nya Testamentets, kvinnobild av omgivande kulturers uppfattningar av kvinnan som mannens ägodel och underlydande. Jesus Kristus bryter åtskilliga gånger mot detta det judiska samhällets kutym, när han t.ex. talar med den samaritiska kvinnan vid brunnen, eller när han förkunnar att ångerfulla "tullindrivare och horor" skall komma till Guds rike före de väl etablerade. Men han ger ingen deklaration och kvinnans ställning i samhället. Han förändrar människor inifrån.

I kyrkan upptas och respekteras kvinnorna som "systrar". De innehar åtskilliga tjänster inte enbart vid borden utan också i undervisning och förkunnelse. Några får även profetkallelse. Men i gudstjänsten skall de inte uppträda, skriver Paulus (1 Kor:34ff). En viss social begränsning finns alltså kvar i den tidiga kyrkan. Vill man veta om kristendomens / Bibelns syn på kvinnan borde man inte endast se på texter, utan också på utvecklingen i kyrkan efteråt. Under medeltiden har åtaliga, några högtbegåvade kvinnor som Hildegard av Bingen, Teresa av Avila, Clara, Birgitta och många fler gjort omättbara insatser i kyrkan. Hela medeltidens sjuk- och socialvård låg i första hand i systrars händer. Dessa är några drag av Bibelns / kristendomens syn på kvinnan. Tidens utveckling har kraftigt förändrat samhällets struktur och därmed bäddat för en vidareutvecklad kvinno-(och man-)bild i vår tid.

Det finns åtskilligt bra att läsa. Titta på Katolsk Bokhandel www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!
HEM UPP