Skapelseberättelsen

Biblisk kvinnosyn


1998-04-15

Fråga

Hur ser katolska kyrkans kvinnosyn ut? (En jättefråga, men vi är väl mest ute efter omdet strävas efter jämlikhet eller inte).

Svar

Jag skall svara genom att använda mig av skapelseberättelsen i Första Moseboken 2:

- Man och kvinna är skapade till Gudsavbild:

De är enligt denna text Guds avbild var och en för sig och tillsammans. Det betyder att både mannen och kvinnan har en värdighet som är okränkbar pga likheten med Gud, att deras värde inför Gud är lika. Det innebär också att de tillsammans avbildar Gud: i sin gemenskap med varandra.

- Enligt 1 Mos 2:18 gjorde Gud kvinnan "som enhjälpsom anstår" mannen.(1Mos 2:24). "Hjälpen" i Gamla Testamentet är Gud själv, den som räddar i nöden, i faran. Det skulle kvinnan vara för mannen, en livsnödvändig följeslagare, en följeslagare som räddar från den största faran för människan: ensamheten. I gemenskapen finner människan livet, för det är då hon blir lik Gud (se ovan: 1 Mos 1:27) och Gud är liv och ger liv.

Här är några exempel från Psaltaren:

-"Anstår"betyder på samma nivå, på jämnhöjd med på hebreiska. Mannen och kvinnan har därför samma värde som människor. De har däremot olika uppgifter i livet eftersom de är skapade olika. På de sättet kompletterar de varandra. Man kan förstås vända på texten ovan och säga att mannen också är en hjälp som anstår kvinnan. Det är ömsesidigt.

- Det verkar nämligen som att mannen inte skapades först och kvinnan sedan, så att mannen skulle vara viktigare och kvinnan komma i andra hand. Så har denna text ofta tolkats. "Adam" betyder nämligenjordvarelsepå hebreiska, inte man. Det är ordet adam som används i vv. 7-8. Det är först senare som texten talar om "man och maninna", på hebreiska "ish" och "isha" (man och kvinna), när det är två personer (1 Mos 2:23).

- De blev tillett kött. "Ett kött" betyder enhet på det personliga planet. De har en djup gemenskap, en gemenskap som är grundad på att de består av samma "material", samma beståndsdelar; de har samma mänskliga natur. Därför utropar mannen hänfört "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött" när han får se kvinnan och upptäcker att hon är som han. De har alltså samma mänskliga värdighet, lika människovärde

Team fråga prästen!