Kyrkoavgift


2000-06-05

Fråga

Jag undrar om kyrkoavgiften. Jag är döpt och konfirmerad i katolska kyrkan och har hela tiden varit aktiv katolik. Sedan jag efter mina studier har börjat arbeta har jag upptäckt att jag betalar skatt till svenska kyrkan. Hur gör jag för att gå ur?
Eller kommer detta automatiskt ske 1 jan -01?
Tacksam för svar
Tack för hjälpen /Mvh Katarina

Svar

Du är en av de många som utan att veta om det är registrerade som medlemmar i svenska kyrkan. Tidigare skedde det automatiskt oberoende av dop osv. Det du måste göra är att ringa till den församling där du är registrerad, det är kopplat till var du bor, och be att få blankett för utträde ur svenska kyrkan. Det måste nämligen ske skriftligt och det är inte något som sker automatiskt. Det är inte krångligt och efteråt får du en bekräftelse på att du inte längre är medlem.
0,3% av din beskattningsbara inkomst kommer också i fortsättningen att gå till Svenska Kyrkan för de har hand om begravningsväsendet och sköter om kyrkogårdarna. Det betalar alla.

Team fråga prästen!