Kyrkoavgift 2


2000-06-05

Fråga


Jag börjar detta brev med att konstatera att jag INTE kommer att betala någon kyrkoavgift. Jag arbetar mycket med välgörenhet när jag har tid, jag skänker pengar till kyrkan när jag har råd - dvs jag gör så gott jag kan, men på MINA villkor. I ett demokratiskt land råder en s.k. "separation state + church", i USA hade detta med påtvingad kyrkoavgift varit olagligt. Speciellt oroande är att detta kommer från den rikaste kyrkan i världen! Det är inte att jag vänder mig mot att ge, se ovan - men det är principfrågan! INGEN skall tvinga mig till detta, och om så behövs går jag ur Katolska Kyrkan.
Mvh Lucy

Svar

Hej
Du behöver faktiskt inte gå ur Katolska Kyrkan för att slippa betala kyrkoavgift.
Jag utgår ifrån att du har fått broschyren med information om kyrkoavgiften. Som du kan se i slutet på informationen så hänger ditt medlemskap inte på om du betalar kyrkoavgift eller inte. Man behöver bara fylla i en blankett före den 31 oktober för att slippa. Det kanske känns besvärligt men tyvärr går ju allting så automatiskt nuförtiden. Jag förstår att du känner dig upprörd just nu, men jag hoppas att du fortsätter att gå till kyrkan och ta emot Guds nåd och hjälp. Det är det viktigaste. Det är positivt att du hjälper andra både ekonomiskt, när du kan och med att ge av din tid när du har möjlighet därtill.

En liten del, 0,3% tror jag kommer att tas ut till Svenska Kyrkan i fortsättningen också, för det är Svenska Kyrkan som har hand om begravningsväsendet och som sköter om kyrkogårdarna. Den delen betalar alla. Du borde kanske kolla om du är registrerad i Svenska Kyrkan. Vi har nämligen upptäckt att flera av våra medlemmar är registrerade där utan att veta om det.

Team fråga prästen!