Är det någon skillnad på utseende mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan

2010-02-16

Fråga

jag undrar om ni vet något om hur det ser ut i den ortodoxa kyrkan och vad det är som skiljer den ortodoxa och den katolska kyrkan utseendemässigt både utanpå och innanför.

Svar

Hej

Här är några av de större skillnaderna (något förenklat)

I en ortodox kyrka finns längst fram en ikonostas; en sorts avskiljande vägg som består av ikoner. Dessa går inte upp till taket vilket gör att man kan ana sig till vad som händer bakom. Där står nämligen altaret där prästerna läser bönerna för mässan. I ikonostasen finns dörrar som prästerna vid olika tillfällen av mässan kommer ut genom. Det kan t.ex. vara för att visa upp det förvandlade brödet och vinet som blivit Kristi kropp och blod. I en katolsk kyrka (av latinsk rit) finns ingen ikonostas utan altaret är helt synligt. Tabernaklet där det förvandlade brödet förvaras efter mässan är mera framträdande än i en ortodox kyrka och markeras av en röd lapa: evighetslampa.

I en ortodox kyrka finns ikoner framställda så att man kan kyssa dem eller tända ljus inför dem. I en katolsk kyrka finns helgonstatyer, men även ikoner kan förekomma.

I en ortodox kyrka finns inga stolar eftersom man står under hela mässan. I en katolsk kyrka finns stolar eller bänkar.

I en ortodox kyrka finns ingen orgel eftersom man sjunger utan musikinstrument. I en katolsk kyrka brukar orgel finnas.

Utvändigt brukar ortodoxa kyrkor ha flera mera rundade torn och kupoler med kors på varje. Korsen ser annorlunda ut än de katolska. Katolska (latinska) kyrkor brukar ha mera spetsiga eller kantiga torn beroende på arkitektonisk epok (romansk, gotisk, renässans, modern etc)

Team fråga prästen!