Övergång från katolicism till protestantism

(2005-09-09)

Fråga

Hejsan!
Jag skulle vilja veta vilka de viktigaste förändringar var som skedde i ett samhälle som övergick från kaolicism till protestantism?
Tack på förhand! Maria

Svar


Den viktigaste följden för Sverige vid övergången från katolicismen till protestantismen, var dess isolering från Europa efter den svenska stormaktistidens slut.

Reformationens intåg i Sverige gick långsamt och i vågor. Kyrkan i Sverige befann sig inte alls i ett tillstånd av förfall som i Tyskland, snarare i en blomstringstid. Landet hade ju varit kristet i bara 500 år. För Gustav Vasa bjöd reformationen på ett gyllene tillfälle i sin strävan att få landet under sig. Luther ville bl.a. avskaffa klostren. Det gav kungen möjlighet att konfiskera klostrens ofta stora egendomar och därmed köpa adeln till sin sida. På Västerås riksdag 1527 beslöts att Sverige skulle bli luthersk. De högre prästerna hade ofta fått sin utbildning i Tyskland och där blivit anhängare av Luthers idÚer. Folket motsatte sig införandet av en ny lära och gjorde delvis våldsamt uppror (Dackefejderna). Gustav Vasas andre son Johan III försökte balansera mellan den gamla och den nya läran. Han gifte sig med Katharina Jagellonica, katolsk prinsessa från Polen som därmed blev svensk drottning. Deras son Sigismund blev således tronarvinge i både Sverige och Polen. Han avsattes som svensk kung efter stridigheter med hertig Karl. Därmed förlorade katolska kyrkan sitt stöd i Sverige. På riksdagen i Söderköping 1595 förvisades alla katoliker ur landet och i örebrostadgan av 1617 förbjöds vid dödsstraff att vara katolik inom rikets gränser. Först 1771 tillät Gustav III i sitt "Toleransedikt" att utländska medborgare fritt fick utöva sin religion på svensk mark. Mer än hundra år senare (1860) fick också svenska medborgare lämna statskyrkan, men endast för att inträda i något frikyrkosamfund (Dissenterlagen). Full religionsfrihet fick Sverige 1952, men fortfarande har Svenska kyrkan en särställning. Denna knappa framställning gör naturligtvis inte rättvisa åt historiens gång. Du måste nog läsa mer. Jag rekommenderar artikeln "reformation" i någon uppslagsbok och speciellt "reformation i Sverige". Som en intressant framställning av "Förlorarnas historia" (= katolikernas) kan du läsa Magnus Nymans bok med denna titel.

Team fråga prästen!