Varför har den kristna läran försvagats i protestantiska länder?

(2010-10-27)

Fråga

Varför har den kristna läran försvagats i protestantiska länder?.

Svar

 

Sekulariseringen - bristande tro - har rätt hårt gått fram i vår del av världen. Folk jagar efter materiella ting, men inte efter andliga/tron/livsåskådning.

Vänlig hälsning!

Team fråga prästen!