Varför fick Luthers protester mot den katolska kyrkan fick så stor genomslagskraft i Europa under 1500-talet?

(2002-02-23)

Fråga

Hejsan!

Jag skickade till dig för ett tag sedan, och frågade om du kunde förklara varför Luthers protester mot den katolska kyrkan fick så stor genomslagskraft i Europa under 1500-talet.

Jag fick väldigt mycket information (tack för den!) men jag tycks inte hitta något välformulerande svar.

Snälla kan du inte skicka lite mer kort information om detta?!

Vore tacksam för snabbt svar! //Therese

Svar

Hej
Då blir det ett kort koncist svar:

Vatikanen hade under 1500-talet då Luther levde väldigt stor politisk och ekonomisk makt. Påvarna drog in tunga skatter från katolikerna i Tyskland. Missnöjet var stort. Dessutom var det en del moraliskt förfall i den romerska kurian. En del påvar var heller inget vidare bra exempel att följa om man ville följa Jesus: nepotism, lyxliv, älskarinnor osv.

Ett sätt för Vatikanen att få in pengar var genom att sälja avlatsbrev. Detta var tvivelaktigt ur teologisk synvinkel. Det missbrukades. Man kunde t.ex. köpa sig fri från en tung botgöring efter att ha biktat allvarliga synder. De rika slapp på det viset t.ex. gå till fots till Jerusalem (en botgöring man kunde få om synderna var stora). Missnöjet grodde alltså. När Luther spred sin lära tog de tyska furstarna tillfället i akt att med läran som förevändning bli fria från Roms maktutövning. De utropade sina furstendömen lutherska och var på det viste kvitt Roms skatter osv. Detta var en faktor som gjorde att reformationen snabbt fick politiska drivkrfter. Jag skulle säga att just dessa politiska motiv var huvudorsaken till att läran spreds så snabbt. En furste hade nämligen enligt den tidens sätt ett se det rätt att bestämma vilken tro undersåtarna skulle ha. Gustav Wasa i Sverige t.ex. införde lutherdomen med tvång. De som inte ville bli lutheraner dödades eller drevs i landsflykt. På liknande sätt var det i de övriga skandinaviska länderna.

Team fråga prästen!