Jag undrar vad motreformationen är?

(10-09-02)

Fråga

Jag undrar vad motreformationen var?
Dessutom skulle jag villa veta varför Jesuitorden uppstod samt varför religionskrigen bröt ut i Europa på senare hälften av 1500-t?

Svar

 

Motreformationen kallas den -välbehövliga- reformen av Katolska kyrkan som började med konciliet i Trient 1545. Den arbetade upp på katolskt håll de trosfrågor som reformationen hade kastat fram.

Jesuitorden blev grundat 1540 inte för att 'driva motreformationen' utan för apostoliskt arbete.

Det 30-åriga kriget var snarare en kamp av de framväxande nationalstaterna om företräde i Europa än en strid om religioner. Att dessa blev hopblandade gjorde motsättningarna särskilt svåra.

Team fråga prästen!