Vad betyder ordet katolsk


2015-02-22

Fråga

Vad betyder ordet katolsk. Jag har letat men finner inget begripligt
eller lättförståligt.

Svar

Ordet 'katolik' kommer från grekiskan och betyder 'allomfattande, heltäckande', detta såväl i geografisk bemärkelse -
katolska kyrkan finns i hela världen - som i läromässig mening - hon anser sig förkunna hela Jesu Kristi evangelium, handla på hans uppdrag och besitta hans fullmakt.

'Romersk ...' är ett tillägg som blev nödvändigt, när andra kyrkor kallade sig katolska, t.ex. 'Gammal-katolska kyrkan' och 'Liberal-katolska kyrkan'.

Från början - Jesu Kristi tid - kallades alla som ville följa Jesus Kristus för 'kristna'. När splittringen mellan väst- och östkyrkan var ett faktum, kallades de österländska kristna 'ortodoxa' och de västerländska 'romerska' eller 'latinska' kristna.

Efter reformationen delades de västerländska kristna i 'katoliker' och olika 'protestantiska' kyrkor.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster