(2002-07-07)

Kyrkomöten "ekumeniska koncilierna"

Hej,
Man brukar säga att kyrkomötet i Nicea 325 var det första ekumeniska konciliet. Hur är det med mötet med apostlarna i Jerusalem skildrat i Apostlagärningarna kap 15? är det skillnad på kyrkomöten?
Hälsningar
Anders


Som för det mesta i kyrkans struktur, finns också för begreppet "ekumeniska koncilierna" en lång utveckling. Det vore fel att föreställa sig ett fast definierat begrepp och därefter börja räkna tider, platser och innehåll.
Bredvid de ekumeniska (omfattande hela kyrkan) har många lokala koncilier/synoder ägt rum. T.o.m. stiftssynoder förekommer. Begreppet "ekumeniskt koncil" växte fram i omgångar och fick sin bekräftelse på katolskt håll under påven Paulus V på 1600-talet. Det senaste är det Andra Vatikankonciliet 1962-1965.

Allmänt kan sägas, att begreppet "ekumeniska koncilier" inte är entydigt, allraminst i diskussionen mellan de kristna kyrkorna. Olika listor förekommer.

Team fråga prästen!