Krusifixet på altaret


2015-03-23

Fråga

Ska en stående krusifix på altaret under Mässan vara vänd mot prästen
eller mot församlingen, likaså en liggande - med ansiktet mot prästen eller
"upp-och-ner"?

Svar

Altarkruzifixet skall samla prästens andakt när han läser mässan. Då är det naturligt att det ligger vänd mot honom så han ser det.

Krucifixet för folket/för hela kyrkan är större och placeras så att alla kan se det.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster