Frågor om Gudstjänst.

(2002-12-15)

Hejsan!
Jag och en kompis håller på med ett arbete om romersk katolska kyrkan och vi undrar vad man gör på gudstjänsten? Hur det går till?
Tack i förhand!
MVH/ Alicia V

Svar

Gudstjänsterna i katolska kyrkan är oftast mässor eller nattvardsgudstjänsterna. De varierar i formen dag efter dag genom olika böner och texter från Bibeln. Beroende på dagens karaktär kan gudstjänsterna vara kortare eller länge, med predikan eller utan, med rökelse och andra mer oregelbundna moment eller utan. Ett eget kalendarium anger för varje dag, hur det skall vara.

Grundformen är ungefär följande: Efter inledningen och en gemensam skuldbekännelse till Gud och varandra följer läsningar ur Gamla Testamentet och/eller apostlabreven samt alltid evangeliet följt av predikan på sön- och större helgdagar. Folkets svarar med trosbekännelsen och förböner. Därefter förbereds offergåvorna (osyrat bröd och vin) som efter en högtidlig tacksägelse (prefationen) förvandlas genom Jesus Kristus (prästen är enbart Kristi 'mun') till Jesu kropp och blod (utan att det syns någon förändring). Efter ytterligare böner med avslutande "Fader vår" följer Kommunionen = nattvardsgången. Mässan avslutas med bön, välsignelse och utsändningen "Gå i Herrens frid". Till det talade orden kommer sången, dels psalmer på svenska och ibland på latin.

I Sverige firar vi mässan på svenska och på många andra språk, eftersom katolikerna kommer från många olika länder.

Team fråga prästen!

Se även mässans struktur på KatolikNu http://www.katoliknu.se/html/sacr_maessans_struktur.htm