Katolska kyrkans psalmer

(2002-12-15)

Fråga

Fader!
Förlåt mig, en ovärdig katolsk bekännare, som inte ännu tagit steget fullt ut men som väntar på att få göra det.
Nu undrar jag om du kan hjälpa mig?
Det gäller katolska kyrkans psalmer, vilka är de

Svar

Jag antar att du efterlyser katolska kyrkopsalmer. De större kristna samfunden i Sverige har en gemensam psalmbok med var sin egendel. Den katolska psalmboken heter Cecilia vars nummer 1-325 utgör den - också i numreringen - gemensamma delen och därefter den katolska delen. En ny psalmbok är under planering.

Team fråga prästen!