Liturgisk utveckling i kyrkan

(2007-03-08)

Fråga

Har gudstjänsterna och söndagsmässorna förändrats sedan 1800 talet?
är det någon skillnad på vad prästen läser idag eller på 1800-talet ?

Svar

Katolsk tro är densamma som Jesus Kristus, Guds människoblivne son, har förkunnat den. Men uttrycken och framförallt gudstjänsternas form förändras ständigt. Varje ny tid måste uttrycka tron på sin tids språk.
Den senaste stora förändringen av mässan skedde genom Andra Vatikankonciliet på 1960-talet. Tidigare firades mässan på 'kyrkans språk'/latin (bortsett läsningarna och predikan). Nu kan alla förstå vad prästen ber på landets språk. även om man nu inte hör samma latinska ord i Afrika, Asien eller Ozeanien, är mässan densamma och mässans struktur densamma. Men förändringen är rätt radikal och somliga katoliker beklagar den, men majoriteten finner ett djupare uttryck för sin samhörighet när de kan följa med i alla böner.

Vill du läsa mer om det finns Andra Vatikankonciliets "Konstitution om den heliga liturgin" på www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!