Vård vid livets slutskede

(2004-11-08)

Fråga

Vad anser ni om vård vid livets slutskede?
Hur bemöter ni unga och medelålders patienter som känner rädsla,ångest,smärta och oro för sin familj som blir kvar?
Tycker ni att det känns bra att de anhöriga vill delta i vården av de sjuka?
"De sista timmarna" Hur mycket självbestämmande har patienten när det gäller att att få vara vid medvetande vid själva dödsögonblicket? Och inte vara nersövd av medicin?
Vill de döende alltid ha med en präst?
Hur ser Katolska kyrkan på organdonation och organtransplantation?
Jag utbildar mig just nu till undersköterska därför är det viktigt för mig att få svar på dessa frågor! Om ni inte kan eller vill svara så kanske ni kan hänvisa mig till någon annan bäst vore kanske till någon sjukvårdsinrättning inom erreligon.
Med vänlig hälsning
Blivande undersjöterska

Svar


Förutom de regler och attityder som är självklara för vårdpersonalen anser katolska kyrkan det viktigt att hela tiden vara medveten om att människan inte enbart har en kropp, utan också en själ att ta hand om; att vara lyhörd för patientens önskemål och att följa upp dem, t.ex. genom att kontakta motsvarande själasörjare. Detta är av särskild betydelse i vården av dementa och i terminalvården. Vidare hör till en god vård att ordna en värdig ram för patientens religiösa önskemål - för kristna: nattvarden, de sjukas smörjelse, m.m., för andra religioner: motsvarande.

Det finns åtskilligt mer att läsa. Jag kan rekommendera
Erwin Bischofberger: Människovärdet vid livets gränser - Etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjukvården, på Hälsa och sjukdomhttp://www.katoliknu.se/html/vard2.htm Vård vid livets sluthttp://www.katoliknu.se/html/vard.htm
Katols Bokhandelwww.katolskbokhandel.com

Direkt till dina frågor:

Att anknyta/stärka människans känsla för ett fortsatt liv i evigheten stärker personens tillförsikt och minskar/övervinner ångesten. Givetvis får det inte bli en indoktrinering.

Att ha sina närmaste runt omkring sig torde alltid lugna och stärka den döende.

Den döende är människa intill sista sucken och har rätt att bestämma över sin situation. Samtidigt har läkaren ett ansvar att göra det människomöjliga att bota sjukdomen och lindra smärtan. Har patienten tidigare klart yttrat att hålla smärtlindringen på en låg nivå eller ta den bort helt, skall detta respekteras.

Också här gäller det att respektera patienten, många vill ha en präst - hos katoliker kan man utgå ifrån önskemålet - andra vill inte.

Organdonation/-transplantation hör till de högsta formerna av medmänsklig kärlek. Det är förvånande att man uppmuntra så litet till dem i vårt land. En viss intensifiering tycks dock vara på gång.

Du finner löpande information om liknande frågor på www.respektlivet.nu

Team fråga prästen!