Lucifer


2000-06-01

Fråga

!
Jag har en enkel frågar om ängeln Lucifer. Var i Bibeln, om det står berättat där, kan man läsa om ängeln Lucifer och hans förvisning av Gud?
Vänliga hälsningar/Christer

Svar

Hej
Det bibelställe du fråga om är:
JESAJA 14:12-14

Lucifer finns i den latinska översättningen "Vulgata" av 14:12 av Hieronymos. Den lyder "qomodo cedisti de caelo lucifer qui mane oriebaris".
Det är en översättning av hebreiskans "helel ben achar". Helel betyder lysande. Det kommer av verbet lysa och är tillskrivet den "lysande från babylon". Hieronymos har översatt det till ljusbärare, ljusbringare: luciferos.


Från Nationalencyklopedin

Lucifer (lat., 'ljusbringare'), benämning på djävulen i latinsk kristen tradition. Ordet kommer från Jesajas profetia om den babyloniske konungens fall. Han kallas här (14:12) för "morgonstjärna", vilket i grekisk översättning blev fosforos ('ljusbringare') och på latin återgavs med Lucifer. Då profetian tolkades som en utsaga om djävulens fall, kom också namnet L. att knytas till denne. I svensk folktradition förknippades L. under namnet Lussepär med Luciadagen, då han bl.a. sades leda "lussefärden".

Läs även:
Frågor om Satan
Lucifer - morgonstjärnan

Team fråga prästen!