Lucifers legend


(2002-05-06)

Fråga


Jag gör ett arbete om legendariska personer i bibeln och har blivit tilldelad Lucifer.
Därför skulle jag vilja fråga litet om detta.
är Lucifer och Satan dessamma i protestantismen?
Om du vet något om skillnaden i legenden mellan grenar inom den kristna tron som den ortodoxa, katolska och protestantiska grenen, och ville berätta lite om det så vore jag tacksam.
Finns legenden om Lucifer också i den Judiska tron och den Islamska? I så fall, hur lyder den?
Med vänliga hälsningar/åsa

Svar

Du kallar Lucifer en legendarisk person. Jag menar dock, att han tyvärr inte alls är en legendarisk, utan en mycket verklig person. Visserligen vet vi om honom enbart ur Bibeln, som inte alla människor accepterar, men följderna av hans existens känner alla av dagligen. Eländet i världen verkar större än enbart människornas verk.

Enligt kristen förståelse - som är grundlagd i Bibeln - skapade Gud bredvid människorna mäktiga andeväsen, änglarna. En del av dem revolterade mot Gud och störtade sig i fördärvet/helvetet. Deras mäktigaste är Lucifer / Satan / djävulen. Som den onde har han visst inflytande över människor som öppnar sig för hans inflytande genom att själv begå onda gärningar. Katoliker och protestanter har nog i grunden samma syn. Vad de stora flertalet idag anser, är svårt att veta. Också judar och muslimer har liknande uppfattningar om satan.

Närmare får du kollar med dem själva.
www.islamguiden.com
www.islamiska.org
www.fakta.org/judendom.htm
www.skolsidan.se/rejud01.htm

Team fråga prästen!