Jungfru Marias syndfrihet


4 september 2001

FrågaEnligt Bibeln finns det inte en enda rättfärdig människa, vi hade alla gått förlorade om inte Jesus betalat vår skuld. Men Katolska kyrkan ser ändå Maria som en syndfri skapelse, ända från födseln. är hon i så fall en människa?

Jag har alltid trott att Gud valde en vanlig enkel kvinna med samma drömmar och hopp som alla andra.

Guds frid Johan

Svar:
Du skrev:

- Enligt Bibeln finns det inte en enda rättfärdig människa

Det stämmer inte. Se verserna nedan:


Men Katolska kyrkan ser ändå Maria som en syndfri skapelse, ända från födseln. är hon i så fall en människa?


Enligt katolsk tro var inte Maria rättfärdig pga sina egna gärningar utan var gjord fri från synd genom Kristi död. Vi förklarar det så att hans död på korset verkade frälsande på henne retroaktivt. Han är Gud och det han gjorde och gör hade och har ett evigt värde, en effekt utanför tiden, för i Gud finns inte tid. Gud är ju evig. Därför kan Noa och Abraham bli rättfärdiggjorda genom Kristi blod fast de levde innan Kristus. Hur förklarar du annars att Jesus kan säga att Abraham, Isak och Jakob och lever hos Gud redan? Se nedan:

Maria var alltså en människa men bevarad från synd genom Kristi förtjänster inte genom sina egna.


På liknande sätt var det med Maria.

Team fråga prästen!