Marias(?) barn - Jesus syskon

(2004-01-16)

Fråga

Enligt Bibeln hade Jesus många syskon. Bibeln namnger 4 bröder (om jag minns rätt, och nämner ett antal (som översätts som "fler än 3") icke namngivna systrar.
Samtidigt (tror jag) inte någonstans i Bibeln uttryckligen anges att dessa (minst 8) barn skulle vara Marias barn. Många katolikar jag pratat med, menar att Maria förblev oskuld till sin himmelfärd. Men är det den Katolska Kyrkans tolkning? I Bibeln står också att Maria och Josef levde som man och hustru, vilket enligt min mening innebär att dessa 8 syskon är Josefs och Marias gemensamma barn.
Vad tycker Katolska Kyrkan?

Kan du ange, var i Bibeln hittar jag hänvisning om att fornkyrkan vittnade om att Maria förblev jungfru? är Marias eviga jungfru-liv en trossats i katolska kyrkan? (Beslutat av påven och konseljen?) När?
Varför jag envisas med frågan? Eftersom min protestantiska, bibelkunniga vän hävdar att sådant står inte i Bibeln

Enligt Bibeln levde Maria och Josef som man och fru, och då är det enligt dåtidens uppfattning ingår samlag och barnafödande.
Vad jag skulle villja veta är: Anser Vatikanen och påven att Maria förblev oskuld (vilket skulle innebära att Jesus syskon är inte marias barn) eller är det möljigt enligt påven att Maria levde med sin man precis som alla andra fruar (med samlag och barn)?
Vad är Katolska Kyrkans oficiella uppfattning om Marias oskuld EFTER Jesu födelse?

Med vänlig hälsning Marton

Svar


Att Maria var jungfru före Jesu födelse, säger Skriften helt klart. Att hon förblev jungfru vittnade fornkyrkan om från början. De bröder och systrar som omnämns i evangelierna var inte Marias barn, utan nära släktingar till Jesus enligt orientaliskt språkbruk.

Din protestantiska vän har nog rätt: att Maria föblev jungfru efter Jesu födelse står INTE FORMELLT i Bibeln. ändå tror katolska kyrkan detta från fornkyrkan. Hur går det ihop? Inte allt som är uppenbarat och som kyrkan tror, står utvecklat i Bibeln. Jesus Kristus har själv hänvisat till Anden som skall förklara allt - "till tidernas ände". Bibeln innehåller alla "grundsanningar", men tillkom själv ur kyrkans = alla troendes - liv under Andens ledning. Det tog 300 år tills Bibeln fått en faställd form (kanon).

Följande talar emot, att Maria hade barn efter Jesus - och detta finns i Bibeln!

Av kyrkofäderna betygar Klemens av Alexandrien (+215), Origenes (+255), Efrem syriern (+373), Ambrosius (+397), Augustinus (+430), m.fl. Marias ständiga jungfruskap. Basilios (+379) anser dock att motsatsen inte strider mot tron.

På andra konciliet i Konstantinopel (553) fastslogs att Maria är "aeiparthenos" = ständig jungfru som därefter blev allmän katolsk tro.

Att Maria före Jesu födelse var jungfru, står klart och tydligt i Bibeln.
Att hon var gift med Josef, måste inte betyda att de hade gemensamma barn.
De Jesu bröder och systrar som nämns i evangelierna, har från fornkyrkans tider uppfattats som nära släktingar. Detta motsvarar antikens och orientens språkbruk.

Lycka till med dispyten och vänliga hälsningar!