Jungfru Maria, Jesus mor

(2004-03-25)

Fråga

Hej
Vem är jungfru Maria, Jesus mor??

Svar

Hon var en vanlig judisk kvinna från Nasaret. Hon blev utvald av Gud att bli Jesu, Guds sons, mänskliga moder (Luk 1:26-37). Hon blev därför "högt benådad". Därav drar katolsk tro slutsatsen att hon var fri från den brist alla människor belastas av, ursyndens följder. Lukas berättar vidare "att helig Ande skall komma över Maria, och den Högstes kraft skall vila över henne." (1:35) och "hon födde sin son, den förstfödde" (2:6). Att det senare nämns Jesu bröder och systrar betyder enligt orientalisk språkbruk nära släktingar, kusiner. Maria uppfostrade Jesus, mötte honom några få gånger under dennes offentliga liv och såg honom dö på korset. Tillsammans med lärjungarna inväntade hon den helige Ande i kyrkans födelsestund på pingstdagen. Sedan hör vi inget mer om henne.

Eftersom hon av Gud var full av nåd och fri från brist, drar katolskt tänkande ytterligare slutsatsen att hon nått det löfte Jesus Kristus givit åt alla människor: att för evigt stå inför Guds ansikte. Detta menas med Marias upptagning till himmelen med kropp och själ, d.v.s. såsom människa om än i en "ny himmel och en ny jord" - Maria for inte upp till himmelen av egen kraft som Jesus, hon blev upptagen.

Maria är och förblir människa, men den helt återlösta människan, såsom Gud från början hade skapat människan. I Maria har Gud givit oss ett mönster av vad hans löfte åt alla människor innebär. Något poängterat kan man säga: Maria står inte över oss; hon står före oss.

Team fråga prästen!