Kärlek till Jungfru Maria


2001-12-24

FrågaVilken fin sida. är detta en typisk katolsk sida, något som alla katoliker kan hålla med om?
Jag är protestant men blir väldigt välsignad av er sida. Hittar mycket som jag anser saknas i den protestantiska kyrkan.
Det är en sak som jag inte förstår och det är orden om att älska jungfru Maria. Genom dopet i den helige ande upplever vi som kyrka gemenskap med fadern och sonen något som jag också funnit är bibliskt. Men gemenskap med jungfru Maria hittar jag inte något bibliskt stöd för och känslomässigt så känns det fel att "älska henne".

Däremot anser jag att protestantiska kyrkan även ska hålla fram orden om Maria om att alla släkten ska prisa henne salig. Så någon slags mellanväg där tycker jag.

Men då kan jag väl aldrig bli katolik?

/anonym (svara gärna i mail)

Svar:


Jo, det är faktiskt en typiskt katolsk sida. Jag vinnlägger mig nämligen om att alltid svara utifrån Katolska Kyrkans lära och aldrig skriva något som strider mot den.

Grunden till vår kärlek till Jungfru Maria är att hon är Frälsarens mor. Det kan man förstå om man tänker på mänskliga relationer. Du kan älska den bästa väns mamma, eller hur? Här är skillnaden att Jesus är en bättre vän än alla vänner vi kan ha på jorden. Vi kan älska hans mamma om vi tror att hon lever med honom i himlen.

Ett skäl till att älska henne är att hon är vår egen mamma också. Jesus gav henne som mor till alla sina lärjungar när han höll på att dö på korset. I Johannesevangeliet representerar ”den lärjunge som Jesus älskade” nämligen varje lärjunge i alla tider. Användandet av allmänna begrepp; ”lärjunge”, ”kvinna”, ”mor”, ”son”, understryker scenens allmängiltiga karaktär: ”

Hur kan Maria då vara vår mor? Svaret är att om hon är mor till Kristus så är hon det till oss också, för vi är Kristus. Vi är Kristi kropp står det på många ställen i Paulus brev. Vi är hans lemmar. Han är huvudet för kroppen.

Hur blir hon mor? När hon födde nådens källa, orsaken till vårt barnaskap i Gud, födde hon på samma gång oss alla. Hon fortsätter sedan i all evighet att ha denna uppgift för det som görs i Gud har verkningar utanför tid och rum eftersom Gud är utanför tiden och rummet. Så varje gång ett barn döps eller en människa kommer till tro så är Maria med, för hon är ett med Kristus. Hon är en lem i Kristi kropp, och mellan lemmarna i kroppen sker ett ständigt utbyte av nåd, av Kristus-liv:

Hur kan hon leva med Kristus redan nu? Om hon var helt ett med honom under hans liv är hon det också i hans död och uppståndelse. Att hon var ett med honom ser vi t.ex. under korset där hon förenar sig med hans lidande så perfekt att hon ger sitt liv tillsammans med sonen för människorna. Annars skulle Jesus inte ha kunnat kalla henne för lärjungens mor.

Hur kan hon leva med honom redan nu om uppståndelsen från de döda skall ske på den yttersta dagen? Om Jesus kan säga till lärjungen som hänger på korset bredvid honom: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43), så måste samma sak kunna gälla för Maria. Det kan gälla om vi betänker att Guds handlande är något som är ett evigt nu i evigheten där tid och rum inte finns. I Gud har redan de döda uppstått - även vi.

Därför kan vi också tro att vår egen uppståndelse sker så fort vi lämnar denna värld och kommer in i evigheten. Men för världen, från den jordiska synvinkeln sker den inte förrän ”vid tidens slut”, alltså när den jordiska tiden upphör. Det sker vid Kristi andra ankomst.

Kan du bli katolik? Kärlek är något som växer sakta och gradvis. Jag ser att du redan har en kärlek till Jungfru Maria när du skriver: ” även ska hålla fram orden om Maria om att alla släkten ska prisa henne salig”.

Team fråga prästen!