Jungfru Maria - jungfru före, under och efter

2002-01-20


Fråga

Att Jungfru Maria inte hade samlag före hon fick Jesus har nog de flesta ganska klart för sig. Det har jag inga som helst svårigheter med. Men att hon sedan skulle gifta sig med Josef och aldrig ha samlag!? Jag förstår det helt enkelt inte. älskar man Gud mindre om man har sex? Var jungfru Maria ?för fin? för att ha en sexuell relation? är kvinnor som har det mindre heliga? För ärligt talat är det bilden man får som katolsk kvinna. Det är väldigt få gifta kvinnor som nått helgonstatus...och de som gjort det har gjort det först efter deras man dött och det är fritt fram för dem att överge sina barn o gå i kloster!
När jag frågade biskopen varför jungfru Maria var jungfru hela livet svarade han mig (detta är ordagrant) ?Så är det bara, och tror du inte på det är du inte katolik?. Jag undrar bara varför Maria inte hade sex EFTER hon fött Jesus?

Pax/ Kristina

Svar


Den grundläggande orsaken ligger inte i en värdeskillnad mellan jungfrulighet eller inte utan har att göra med Marias relation med Gud, eller typen av relation snarare. Hennes typ av gudsrelation var av ordningen "Gud är min ende make, min enda kärlek, bara för honom vill jag ge mig totalt".
I en sexuell relation är ju meningen att man skall ge sig själv obetingat, förutsättningslöst, oreserverat. Maria kan inte ha haft sex efter hon fick Jesus eftersom hon bara ville ha denna typ av totala relation med Gud.
Varför behövs en sådan relation för att vara Giuds moder? - Maria är modell och arketyp för kyrkans relation med Kristus, och förlängningen för varje troende själs relation med Gud. Vår relation med Gud är i sitt djupaste väsen kärlek.
Detta innebär inte att en kvinna som har samlag med sin man älskar Gud mindre än en nunna t.ex.


Team fråga prästen!