Jungfru Maria

2002-01-17


Fråga

Hej
Jag har inte följt diskutionen från början.
Fattar inte var det där med jungfru kommer ifrån. Ja, hon fick Jesus utan sex men varför skulle hon inte ha kunnat ha det senare i livet. Hon var ju trots allt gift med Josef och vad jag förstår så är sex inom äktenskapet ganska viktigt. En av de anledningar som man kan ta ut skilsmässa i den katolska tror. Om den ena vägrar ha sex alltså.
mvh/Stefan

Svar

I texten om hennes möte med ärkeängeln Gabriel i Lukasevangeliet står det "Hur skall detta ske? Jag känner inte man" (på grekiska om man översätter ordagrant). I NT 81 står det "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man". Det verkar nonsens med den svenska ordalydelsen eftersom hon ju var förlovad med Josef, och hon visste att om hon gifte sig med honom så skulle han kunna vara den mannen som behövdes. Alltså är det omotiverat att säga "Jag har ju aldrig haft någon man". Betydelsen måste alltså vara en annan. Om man översätter med " Jag känner inte man" eller mera svenskt: "Jag känner inte män intimt" då låter det ungefär som "Jag rökere inte", underförstått: jag har bestämt mig för att aldrig göra det. Ett kyskhetslöfte alltså. Något Maria kunde ha haft sedan hon var liten flicka med tanke på den djupa kärlek hon hade till Gud som i GT kallar Israel för sin dotter, jungfru eller maka och som beskrivs som moder till folket. Maria hade kanske föraningar: Att bli moder till de troende genom att föda själva trons källa till världen ligger i linje med GT's profetior.

Team fråga prästen!