Maria är inte Guds moder!???

(2002-11-11)

Fråga

Hejsan!
I Lukas framkommer tydligt att Maria inte är "guds" moder!
Lu.1; 35, 38!!! Har Prästen läst det stycket? Lu. 1, 35 "ängeln svarade och sade till henne: och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall dock det heliga som varder fött kallas Guds son. Vidare Lu. 1, 38 "Då sade Maria: "Se, jag är Herrens* tjänarinna; ske mig så som du har sagt" Och ängeln lämnade henne!
*= Herren är översatt i min konfirmationsbibel med JHVH! Vilket betyder Jahve eller Jehova! Eftersom detta namn blev så heligt för judarna att de inte vågade använda det , omformaterades det till "HERREN" "Heliga Maria guds moder"?????
Vet prästen vad han talar om?
Mig veterligt var Gud(Jehova)moder till Maria! Maria i sin tur var moder till guds son Jesus!!!! Allt enligt bibeln!!!
MVH Sigrid

Svar

Hej Sigrid!
Flera koncilier har befattat sig med frågan och kommit fram till i Efesos 431 att Maria med rätta kallas "theotokos = gudaföderskan". Givetvis stämmer det du hänvisar till att Maria födde Jesus, Guds son. Eftersom Jesus, Guds Son, är av samma väsen som Fadern och Anden, en i tre personer, kallar vi Maria med rätta Guds moder. Jag tro nog att kyrkan vet vad hon menar.

Team fråga prästen!
-
HEM UPP