En hemsk brochyr om, Maria

(2002-12-06)

Hej igen!
Jag har nu fått klart för mig hur det fungerar med helgontillbedjan, det tackar jag dig för.
Nu är det dock så att jag har ett antal frågor om jungfru Maria. Jag önskar verkligen att jag kunde tro på det som katolska kyrkan säger om Maria, men av någon konstig anledning så hamnar jag ofta på antikatolska hemsidor avmisstag när jag letar efter katolsk läsning på internet, sist jag sökte efter "katolska kyrkans katekes" på internet så dök följande hemsida upp:
" http://home.swipnet.se/~w-93281/kk0.htm ", och på den fanns följande länk; " http://home.swipnet.se/~w-93281/kkmaria.htm ". Där står det bland annat att maria skulle haft flera barn, det citeras ett bibelord där Jesus säger att man inte skall prisa maria, utan lyssna till Guds ord (Luk 11:27-28). Vidare hävdar hemsidan att Maria-vördandet härstammar från en "diana-kult" i efesos som Jesu lärjunge Johannes sägs ha utrotat där.
Sedan undrar jag även följande; Om jag skulle konvertera till katolik, skulle det vara "fritt fram" för mig att ta det försiktigt med Maria-vördandet tills alla mina tvivel på det skulle försvinna? Finns det idag personer som inte tror på Maria som medfrälserska och hennes himmelsfärd, men ändå är med i den katolska kyrkan?
Jag tycker verkligen om Maria, men jag har som sagt var svårt att tro på mycket av det som sägs om henne i den katolska kyrkan.
Jag skulle även vilja passa på att fråga dig: är du sur på mig? Tycker du att jag stör dig med alla mina mail och alla länkar till konstiga hemsidor som jag snubblar över och frågor som jag ställer om och om igen? är det någonting speciellt som du vill att jag skall tänka på så att jag inte stör när jag skriver till dig?
/Viktor

Hej igen!
Du är alltid välkommen med dina frågor.
Beträffande Maria - och överhuvudtaget angående den katolska tron - vill jag ställa en liten varningsskylt framför internet. Det bjuder på mängder av bra material, också om den katolska tron, men helt osorterat. Man måste ha någon form av sorteringsverktyg i sitt huvud för att inte drunkna. Sen kan man med stor fördel hämta mycket fint och nyttigt.

(En liten parentes om vedertagen språkreglering: Vi katoliker TILLBER inte Maria eller helgonen. Vi BER TILL = vördar dem. Tillbedjan tillkommer uteslutande Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande).

Vad tror katoliker om Maria? - Hon var som du vet en vanlig judisk kvinna från Nasaret. Hon blev utvald av Gud att bli Jesu, Guds sons, mänskliga moder (Luk 1:26-37). Hon blev därför "högt benådad". Därav drar katolsk tro slutsatsen att hon var fri från den brist alla människor belastas av, ursyndens följder.
Lukas berättar vidare "att helig Ande skall komma över Maria, och den Högstes kraft skall vila över henne." (1:35) och "hon födde sin son, den förstfödde" (2:6). Att det senare nämns Jesu bröder och systrar kan enligt orientalisk språkbruk förstås som nära släktingar.
Maria uppfostrade Jesus, mötte honom några få gånger under dennes offentliga liv och såg honom dö på korset. Tillsammans med lärjungarna inväntade hon den helige Ande i kyrkans födelsestund på pingstdagen. Sedan hör vi inget mer om henne.

Eftersom hon av Gud var full av nåd och fri från brist, drar katolskt tänkande ytterligare slutsatsen att hon nått det löfte Jesus Kristus givit åt alla människor: att för evigt stå inför Guds ansikte. Detta menas med Marias upptagning till himmelen med kropp och själ, d.v.s. såsom människa om än i en "ny himmel och en ny jord" - inte himmelsfärd av egen kraft som Jesus.

Maria är och förblir människa, men den helt återlösta människan, såsom Gud från början ville henne. I Maria har Gud givit oss ett mönster av vad hans löfte åt alla människor innebär. Något poängterat kan man säga: Maria står inte över oss; hon står före oss.

Team fråga prästen!