Hur ser ni på Bibelfraserna Matt 1:25 "Han rörde henne inte förrän hon fött en son."

(2003-06-04)

Fråga

Hej Fader!
] Hur ser ni på Bibelfraserna Matt 1:25 "Han rörde henne inte förrän hon fött en son." Betyder inte det att han rörde henne efter?
I Bibeln nämns många par som bara fick ett barn bla Elisabeth. Man säger då att hon bar fram sin förstfödde son till altaret... Men när det gällde Jesus står det bara son. Betyder inte det att Maria fick fler barn efter Jesus?
Frasen i stil med: "Välsignat vare det moderliv som burit dig", "Säg hellre Välsignad är den Gud som sänt mig". är det då inte fel att kalla Maria Välsignad och Salig etc så som vi katoliker gör?
Stycket där Maria och Jesu familj vill tala med honom och Jesus undrar, vilka är min mor och min familj?
är inte det ett tecken på att Maria inte är närmare Gud än någon annan?
med vänlig hälsning Simon

Svår


"Matt 1:25" Orden anger enligt semitiskt språkbruk endast en tidpunkt fram till vilken en viss utsaga gäller, men ingenting om tiden efteråt. K. Beyer: Semitische Syntax im NT I Satzlehre Teil 1 (SUNT 1) Göttingen 1968.

"Förstfödde" syftar inte i första hand på nummerordningen i syskonskaran utan på de privilegier som var förknippade med den förstfödde sonen. Om Jesus sägs det uttryckligen "den förstfödde" (1 Luk 2:7)

Orden poängterar det absoluta i Guds ord och det övernaturliga livet gentemot det det naturliga livet.

Såsom människa står Maria inte närmare Gud. Som Jesu moder har hon en unik ställning som en Guds gåva.

Team fråga prästen!