Maria och Josef

(2002-03-23)

Fråga

Käre Fader Daniel,
Ofta har jag undrat varför Josef behövde skilja sig från Maria, när han upptäckte att hon var havande. Det borde väl vara tvärtom,att han skulle ta på sig faderskapet och skydda henne ? Vad var det för lagar i judendomen som gjorde att detta var det bästa han kunde göra för den heliga Jungfru Maria ?
mvh Ingrid

Svar

Frågan är väl närmast ett ämne för meditationer. Den sakliga bakgrunden torde vara rätt klar: Maria och Josef var trolovade enligt den judiska lagen. De fick inte påbörja samlevnaden tills Maria hade hemförts med motsvarande ceremonier. Ett havandeskap under trolovningstiden avslöjade brott mot lagen, även om detta var ett accepterat sätt att fullfölja äktenskapet, även om det inte skedde på det formella sättet.

Varför gjorde inte Josef så, utan ville i hemlighet skilja sig från Maria innan ängelns budskap befriade honom ur villrådigheten? Han hade rätten på sin sida. Han hade kunnat dra den förment otrogna bruden inför rätta. Hon riskerade dödstraff genom stening. Josef ville inte utsätta sin trolovade för denna fara. Där visar han sin storsinthet. Men varför tog han inte faderskapet på sig och dolde på så vis "brottet". - Vem kan veta hans tankar? I vilket fall måste han varit djupt besviken. Vi vet heller inte, hur bra han lärt känna Maria. Kanske hade de knappt träffats. äktenskapet var dock i första hand en sak mellan brudfolkets fäder. Speciellt bruden förblev ju "gömd" i sina föräldrars hus. Dessutom var Maria en tid hos sin släkting Elisabeth, som Bibeln ju berättar. - Vi kommer väl aldrig att veta, men vore det inte fint att få några finkänsliga meditioner kring denna fråga. Var så god!

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster