Mariafromhet

2002-02-14 (2002-03-01)


Fråga

Hej prästen
Jag har kollat upp olika biblar , och det står "DU SKA INTE TILLBE DEM," sen "böja dig ner" är en annan översättning, grunden är fortfarande samma.
Du säger att ni ber Maria be för er, men vet du om att Påven ber till Maria . Och det står i bibeln , att man inte ska be till nån annan gud än honom.
Här har du nåt att läsa !!!!

Så här talade och bad påven den 12 maj 1991 i Fatima, Portugal:
"ännu en gång har jag kommit hit för att böja mina knän inför vår kära himmelska Moder i Fatima, för att tacka för hennes omsorg över människor och länder och för alla under och välsignelser som den Allsmäktige genom hennes böner har givit oss.
Hell dig, heliga Moder, du har fött konungen som regerar i evighet. Du skänkte oss den stora nåden att själv besöka oss i St Peterskyrkan den minnesvärda dagen 24 mars 1984, då vi genom en vigningsakt överlämnade hela mänskligheten och alla världens länder i ditt beskydd.
Idag har jag tillsammans med otaliga bröder och systrar åter kommit till Dig för att ropa till dig: Var hälsad, heliga Moder. Var hälsad, du säkra hopp, som aldrig sviker! Jag tillhör dig helt, o Moder! Vi tackar Dig, himmelska Moder, för att du med moderlig ömhet har fört ditt folk ut i frihet. Vi hälsar Dig Maria, du som är helt beroende av Gud och av Din Son, vi hälsar Dig som den mest fullkomliga bild av frihet och befrielse för mänskligheten och Kosmos."
Efter denna bön och knäfall av påven är det väl bevisat en gång för alla att katoliker tillber Maria. För romerska katoliker är Maria inte bara Jesu jordiska moder utan också enligt nutida påvar Universums drottning, Himmelens drottning och till och med den Helige Andes brud (enligt påven Pius XII den 13 maj 1946).
Antonio

Svar

Jag håller inte med om att grunden är den samma eftersom om man läser ?böja sig ner? på svenska så förstår man bara att det är själva rörelsen och kroppsställningen det handlar om, inte att det handlar om tillbedjan. För någon som är från mellanöstern så är denna typ av gest eller kroppsställning självklart tillbedjan. Men för en svensk är det inte alls självklart. Därför är det mera korrekt att översätta med ?falla ned och tillbe? t.ex.

Riddarna på medeltiden böjde knä inför sina kungar. Men det betydde inte att de tillbad dem. Påven tillber inte Maria. I Mellanösterns kulturer kan barn böja knä inför sina föräldrar. Men de tillber dem inte. De vill uttrycka vördnad, aktning och respekt.
Maria är vår moder. Vi älskar och vördar henne. Tillbedjan blir det om vår intention är att jämställa henne med Gud. Intentionen kan inte ses i den yttre gesten. En gest kan betyda olika saker i olika kulturer. Bara Gud ser intentionen. Vi katoliker borde väl veta vad vi själva tror på. Ingen av oss tror att Maria är en gudinna. Vår tro säger oss att hon är en människa bara.

Team fråga prästen!