Mormonerna


2001-04-02

Fråga:

Hej fader

I förra veckan mötte jag ett par missionärer från Mormonkyrkan och vi hade en lång pratstund . Och dom hade något konvent från USA. Det hela verkade på ytan väldig fint och rätt men kan de verkligen vara så? Dom påstår sig vara den återupprättade kyrkan sen apostlarna dog, samt att deras kyrka är den sanna.

Fader vad kan de vara ute efter ? Kan dom vara farliga ? är dom en sekt? Och vad ser den Katolska Kyrkan på Mormonkyrkan. Eller var man kan hitta inf vad katolsk kyrkan ser på olika sekter m.m. Dom påstår att Påven har sagt "om Inte Katolska kyrkan är sann så måste deras kyrka vara sann". Kan det verkligen stämma. Om dom nu skulle inte vara er kopp av te kan ni beskriva i detalj varför ni har den syn på dom som kyrkan har.
Tack

Bengt

Svar

Hej

Det är säkert att man måste akta sig för dem. De är bara ute efter att få en som medlem i sin organisation. De är inte kristna utan en sekt. De är t.ex. inte godkända av SKR; Sveriges Kristna Råd där Katolska Kyrkan är medlem tillsammans med de ortodoxa, lutheranerna (Svenska Kyrkan), anglikaner, och alla frikyrkorna. De får inte vara med för att de inte delar de kristna kyrkornas gemensamma trosbekännelser.

De har en metod att värva medlemmar som gör att man blir gradvis mer och mer insnärjd och har svårare och svårare att ta sig ut. Till slut blir man helt isolerad från familj och gamla vänner. De kontrollerar sedan vem man träffar och umgås med.

De gör dessutom ett pålitligt intryck och har god utbildning på hur de ska framföra sitt budskap. De låter övertygande och kommer med påståenden som kan vara svåra att bemöta, eftersom man ofta själv inte har tillräckligt god kunskap om deras lära och förresten ibland inte heller om sin egen tro.

De tar fram lösryckta citat ur Bibeln och ur sina egna böcker och ger det den tolkning de vill. Men tar man citat ur sitt sammanhang kan de få en helt annan betydelse.även om de vill framstå som en kristen frikyrka när de missionerar, så är de inte kristna, det är en sekt.

Mormonerna tror, att otaliga gudar härskar över var sin planet i universum, och att dessa gudar en gång var människor liksom vi. En ledande mormon, Milton R. Hunter, förklarar i sin bok The Gospel Through the Ages ("Evangeliet genom Tiderna") som utkom i Salt Lake City 1958, att Gud en gång var människa. Mormonerna räknar Elohim som sin Himmelske Fader som härskar över en planet i närheten av en mytologisk stjärna, kallad Kolod. Där avlar han miljarder människoandar med sina gudinnor. Var och en av dessa andar behöver en fysisk kropp för att kunna utvecklas till en gud. Detta problem togs upp av gudarnas församling och Elohims två äldsta söner, Lucifer och Jesus var också med där. Man kom överens om att skapa planeten Jorden och där skulle de många andarna få en prövotid i mänskliga kroppar. Lucifer ville bli frälsare för denna nya planet och dess invånare, för han ville frånta människorna deras handlingsfrihet. Jesus däremot tyckte att människorna skulle ha möjlighet att själva välja mellan att bli frälsta eller förtappade. Det blev enligt Jesu förslag.

Lucifer blev rasande och han ställde till ett uppror och fick en tredjedel av andarna på sin sida. Han blev Satan och hans anhängare blev demoner. Som straff kunde de inte få mänskliga kroppar. De andar som inte stred modigt fick mörk hud på jorden - och så uppstod den svarta rasen. De andar som kämpade tappert mot Lucifer föddes med vit och ljus hud.

Mormonerna säger om Jesus att han efter korsfästelsen och uppståndelsen kom till Amerika för att predika för indianerna. Mormonerna menar att indianerna huvudsakligen härstammar från israeliterna. år 421 f Kr hade de mörkhyade indianska lamanitterna utrotat de vita nephitterna i ett stort krig. Den siste nephitten, Moroni, gömde folkets historia, nedskriven på guldplattor, i en gravhög, där Joseph Smith fann den under en ängels vägledning i början på 1800-talet. Mormonerna anser att Joseph Smith är en profet, som fick visioner av ängeln som befallde honom att organisera mormonsamfundet, därför att alla kristna kyrkosamfund hade avfallit från den rätta tron.

Mormonerna hoppas att kunna utvecklas till gudar genom att följa mormonismens bud.

Deras påstående att de är den återupprättade kyrkan är falsk. Också deras påstående om vad påven har sagt är falsk.

Den kristna kyrkan är grundad av Jesus Kristus. Jesus ändrade lärjungen Simons namn till Petrus som betyder klippa. Jesus säger själv i Matteusevangeliet kap. 16, vers18: "Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den."

I Matteus 7:15 säger Jesus: "Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar." och i Matteus 24:11: "Många falska profeter skall framträda och bedra många."; 24:24 "Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda."

Petrus skriver i sitt andra brev, kap. 2 verserna 1-3: "Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem."

Mitt råd till dig är att bryta all kontakt med mormonerna. De är bara ute efter att få dig till medlem i deras sekt. De verkar trevliga men de använder bara detta som metod för att få dig attraherad. De lockar med vänskap och gemenskap men är inte alls intresserade av dig som person. Allt de gör, gör de för att försöka fånga dig. Enda sättet att bli av ned dem är att säga att ,man är övertygad om sin egen tro och att man inte tänker bli mormon.

Det vore nog bra om du gick till din församling för att få stöd av en präst så att du har kraft att stå emot mormonmissionärerna.

Vatikanen har ogiltigförklarat mormonernas dop:
Angående giltigheten av dopet som ges i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga Kongregationen för trosläran

Läs även våra övriga artiklar på Katolik.nu:
Mormonerna en översättning från The Catholic Encyclopedia
Mormonernas tro En sammanställning

Kolla också på dessa länkar på engelska:

http://www.exmormon.org/stories.htm
http://www.exmormon.org/
http://www.newadvent.org/cathen/10570c.htm
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/3543/morm.htm
http://www.cwo.com/~pentrack/catholic/apolo.html#Mormons

Team fråga prasten!


Här kommer ett svar från den katolske psykiatern Bengt Malmgren:

Ordet katolsk betyder allmän, universell, och det står för att katolska kyrkan riktar sig till hela mänskligheten, och den bygger sin tro på vad som uppenbarats i historien genom Israels folk, Jesus Kristus och den kyrka som grundlades genom honom och de första apostlarna. Kyrkan accepterar att människor har olika förhållande till sin tro och utesluter inte någon bara för att hans tro är svag eller tvekande.

En religiös sekt däremot är ofta exklusiv, elitistisk och ställer mycket höga krav på sina medlemmar, alla avkrävs ett personligt avgörande, och grupptrycket på lojalitet mot sekten är ofta starkt.

I den mån en sekt har kristna förtecken, så bygger man sin lära på att man tar ut en del av den kristna tron och gör den till huvudsak på bekostnad av andra delar, medan Katolska kyrkan hela tiden strävar efter att omfatta trons hela fullhet såsom vi fått ta emot den genom tiderna.

Ibland bygger sekten sin exklusivitet på en tilläggs-uppenbarelse som man menar sig ha monopol på och som går utanför den tro som kyrkan förvaltar och erkänner som sin.
Detta gäller t.ex. mormonerna som bygger på Mormons bok, där det berättas om judar som skall ha kommit till Amerika och där de bildade kolonier. Bland dem fanns profeter, den siste profeten var Moroni som skall ha levt på 400-talet e.Kr. Texten till Mormons bok skall ha nedskrivits på plåtar som Joseph Smith 1827 erhöll av den då uppståndne Moroni. Smith skall ha översatt texten från "reformerad egyptiska" och boken gavs ut 1830. Enligt boken sägs Jesus ha besökt Amerika efter sin uppståndelse och upprepat sin bergspredikan och sin instiftelse av nattvarden, utvalt tolv lärjungar och organiserat sin kyrka där.

I Sverige finns 300-400 rörelser, som de flesta brukar kalla sekter. Eftersom sekterna ofta är väldigt ivriga i att missionera och ställer väldigt höga krav på sina medlemmars lojalitet, så är det vanligt att man utövar kontroll över medlemmarnas tankeliv på ett sätt som blir osunt och som gör att den som hamnar under sektens inflytande mår dåligt och förlorar förmågan att tänka fritt.
Man talar då om "destruktiva sekter". En destruktiv sekt brukar ha tre ansikten:
1) Ett ansikte utåt, en positiv fasad, man är engagerad, man gör reklam för allt positivt i rörelsen.
2) Det andra ansiktet som innebär invigning i sektens riktiga liv, får man när man blir medlem. Man får då en massa ny information om rörelsen och som ges gradvis.
3) Det tredje är hemlig information som också undanhålls medlemmarna och som endast en inre krets sägs känna till.

Enligt föreningen FRI som har som mål att hjälpa människor som hamnat i sådana osunda förhållanden till sekter, så finns det minst ett 30-tal sekter i Sverige som är destruktiva på detta sätt.

Hos Mormonkyrkan finns otvivelaktigt drag som man känner igen i sekter. Det finns t.ex. invigningsritualer som liknar dem som förekommer inom frimureriet. Det finns också tecken som kan tyda på att sekten har destruktiva drag. Mormonmissionärerna är ofta ungdomar i 20-års åldern som i sin utbildning inte förbereds på konfrontation med andra trosuppfattningar. Det har berättats att mormonmissionärer reser hem som har blivit ordentligt omskakade av att upptäcka att det finns andra svar än vad de har blivit uppfostrade med. Det förekommer att de återvänder psykiskt nedbrutna av vad de upplevt på sina missionsresor. Det finns avhoppare från mormonrörelsen som beskriver att man inom rörelsen utsätts för ett stort grupptryck att tänka konformt.

Länkar

En sida där avhoppare berättar finns på:
http://www.exmormon.org/
En bra redogörelse för skillnaderna mellan kristendom och mormonismen:
http://home.swipnet.se/filippos/mormoner.htm
Mer om sekter kan du läsa på:
http://www.isidordata.se/lakare/cults.htm
Bengt Malmgrens hemsida Katolskt fönster:
http://www.isidordata.se/katolskt.fonster/index.asp