Två korta frågor handikapp och fosterdaignostik

(2005-01-24)

Fråga

Hej
är ett handikappat/utvecklingsstört barn guds straff till föräldrarna för deras synder.
Sen undrar jag även vad ni säger om fosterdiagnostik.
Jonathan

Svar


Aldrig 'straffas' någon genom någon annan, allraminst genom ett helt oskyldigt handikappat barn. Tvärtom kan ett sådant barn bli en källa till stor välsignelse för både barnet självt och för föräldrarna /familjen. Varför Gud inte hindrar så mycket lidande, kan ingen veta. Vem har varit Guds rådgivare? Att han kan styra också detta lidande till stor frukt och evig glädje, säger kristen tro.

Som de flesta materiella ting och metoder är också fosterdiagnostiken i sig neutral. Den kan användas för att tidigt diagnostisera sjukdomar och kanske bota dem på ett tidigt stadium. Fosterdiagnostik kan också missbrukas för att veta barnets kön, utseende, anlag och, om de inte passar, aborterar det. I första fallet används metoden till något gott, i andra fallet leder den till fruktansvärda konsekvenser för mänskligheten, då livet som inte motsvarar tidens modenyck kan väljas bort.

Ett litteraturtips: Erwin Bischofberger: Människovärdet vid livets gränser, Katolska Bokförlaget 1995. Där ingår ett helt kapitel om fosterdiagnostik. www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!