(2002-09-22)

Frågor om:
Jesus(2), Bibeltolkning (2), Helgon (1), Påven (2), Katolska kyrkan (1)

Frågor

Hejsan....mitt namn e Richard. Jag skulle gärna vilja veta lite saker om det är ok.
1.Går Jesu ord före allt annat i bibeln.
2.Finns det några som helst stöd för krig och korståg i bibeln.
3.Om jag läser en sak i GT och en annan sak i NT. Då gäller väl det som står i NT. Och om det är så, varför har vi då GT.
4.Varför är jean d'arc ett helgon. Hon krigade ju.
5.är det sant att den som var påve under andra världskriget välsignade senapsgasen som skulle släppas över Etiopien för att man skulle "ta tillbaka" den heliga arken.
6.Hur konvertar jag till katolska kyrkan.
7.Vad tycker Jesus om själv försvar.
8.Varför vill Påven förbättra relationerna med Islam.
Jag skulle bli mycket tacksam om du skulle svara på de här frågorna.
MVH Richard

Svar

Hej Richard!
Jag svarar relativt kort i din nummerordning. Vill du veta mer, är du välkommen åter.

1. Bibeln i sin helhet är Jesu evangelium, dvs Guds budskap till mänskligheten. Den är dock inte någon form av manifest, utan en berättelse av Jesu ord och gärning. Enbart en mindre del är Jesu egna ord.

 

2. Redan Gamla Testamentet känner rätten till nödvärn. Eftersom krig kan ses som ett helt folks nödvärn, kan den vara ofrånkomlig som ett yttersta försvar av fundamentala rättigheter. Innan man griper till vapen måste dock alla andra medel vara uttömda. Dessutom måste förstörelsen både hos fienden som hos försvararen och det värdet som skall skyddas stå i proportion till varandra. Modern krigsföring med massföstörelsevapen skapar så omfångsrika skador att den knappast kan vara etiskt.

 

3. GT förbereder NT, inte sällan i drastiska former. NT är Guds slutliga och fullständiga uppenbarelse i Jesus Kristus, Guds Son. Han är den uppenbarade uppenbarare.

 

4. Det finns åtskilliga andra kungar, soldater, m.fl. som blivit helgonförklarade. Med det uttrycker kyrkan sin tro att människan verkligen kan leva enligt Kristi evangelium mitt i denna bristfälliga värld. Inte vad en människa gör är i första hand avgörande, utan hur hon gör det. Givetvis har frågan många fler aspekter.

 

5. Eftersom man inte vet vart judarnas ark tog vägen - vissa legender kan inte verifieras - kunde påven Pius XII heller inte söka återvinna den, allraminst med senapsgas. Uppgifterna luktar väldigt mycket "fantasy".

 

6. En konversion är alltid en personlig fråga mellan Gud och människan. När man finner, att den katolska kyrkans lära och liv stämmer med ens egen uppfattning tar man kontakt med någon katolsk präst, helst där man bor. I samtal klarläggs då kyrkans syn och den sökandes. Stämmer de överens, kan upptagningen till kyrkans fulla gemenskap ske i en enkel ceremoni. Man upptas till den "fulla" gemenskapen med kyrkan, eftersom alla giltigt döpta är verkligen kristna och tillhör därmed redan i viss mån Kristi kyrka. Mer därom i det samtal jag nämnde.

 

7. Se nr 2 . Enligt bergspredikan skall man "hålla andra kinden till". Jesus själv gjorde inte det när han stod åtalad inför Stora rådet och någon rättstjänare slog honom. Han ställde denne till svars och begärde rättvisa. Med andra ord: inställningen att hellre ge efter måste alltid finnas, men i vissa situtationer måste rättvisan försvaras.

 

8. Han vill förbättra relationen med alla människor och religioner, alltså också med muslimerna.

Team fråga prästen!