Åtta frågor om katolska kyrkan

(2002-10-12)


Jag 9an och vi arbetar just nu med katolisicmen. Jag har ett par frågor som jag skulle vara tacksam för att få svar på så fort som möjligt.
kvinnosyn:
1.får kvinnor vara präster?
2.hur ser ni på abort?
3.har kvinnor samma värde som män?
övriga:
4.får katolska präster gifta sig eller vara gifta?
5.hur ser ni på att mäniskor skiljer sig?
6.får man ha sex innan äktenskapet?
barn:
7.finns det någon skillnade mellan pojke och flicka i katolska kyrkan?
8.kan TV vara skadligt för barn? tex. häxfilmer etc.
tack/henke

Svar


Jag svarar i din nummerordning.
1. Får kvinnor vara präster? I katolska - och ortodoxa - kyrkan kan kvinnor inte bli präster. Skälet är att Jesus Kristus valde tolv män att föra ut evangeliet till hela världen. Kvinnor kan dock få betydande uppdrag i kyrkan: bli abbedissa (föreståndare för ett kloster), förvalta församlingar, m.m. Dessutom har vissa kvinnor säkert haft större inflytande än mången präst och biskop. Tänk bara på Sveriges skyddshelgon, den heliga Birgitta, som sade åtskilligt till dåvarande påven.

 

2. Hur ser ni på abort? Abort ser vi som avbryande av ett mänskligt liv under utveckling och kan inte medverka till en sådan handling.

 

3. Har kvinnor samma värde som män? Som sägs i Bibeln skapades människan "till Guds avbild, till man och kvinna skapade han dem". Redan därigenom uttrycks mannens och kvinnans jämbördighet. Dessutom bekräftas deras lika värdighet genom en färgstark orientalisk bild: kvinnan skapas ur mannens revben, är "kött av hans kött".

 

4. Får katolska präster gifta sig eller vara gifta? Inom katolska världskyrkan finns olika riter/grenar. Den största och mest kända är den romerska. I den får präster inte gifta sig. Det finns dock undantag. Också här i Sverige finns några gifta katolska präster i den romerska riten. De har varit gift tidigare innan de blev katoliker och prästvigdes. Kyrkan kan mycket väl upphäva denna bestämmelse, eftersom den har inte sin grund i Guds bud. Andra riter i katolska kyrkan, framförallt i orienten, men också i Sverige, har alltid haft gifta präster.

 

5. Hur ser ni på att mäniskor skiljer sig? äktenskap ingås för livet och ingen makt på jorden kan skilja det, menar vi. Ibland kan det konstateras att ett äktenskap saknade grundläggande förutsättningar, t.ex. att tvång förekommit, eller viljan att gifta sig för livet inte fanns. Då har detta äktenskap aldrig kommit till stånd, oberoende hur högtidligt vigseln har varit. I så fall kan biskopen eller påven "annullera", dvs. ogiltigförklara detta äktenskap.

 

6. Får man ha sex innan äktenskapet? Sex är en Guds gåva och något mycket fint, men den måste behärskas och tyglas som allt annat. Den har sin plats inom äktenskapet där den framgår ur och befrämjar den ömsesidiga kärleken, menar vi

 

7. Finns det någon skillnade mellan pojke och flicka i katolska kyrkan? Naturligtvis finns de skillnader mellan flickor och pojkar, alltså också i kyrkan. De känner annorlunda, har andra intressen, men skall på ett naturligt sätt umgås med varandra. Katolska kyrkan varken odlar flick-/pojkskräck eller främjar promiskuitet.

 

8. Kan TV vara skadligt för barn? tex. häxfilmer etc Denna fråga borde du ställa till psykologer/pedagoger. De svarar nog olika. Min mening är, att sunda och trygga barn inte skadas av tillfälliga våldsbilder. Men de behöver vuxna de kan tala med. Ständiga våldsfilmer sätter nog sina spår.

Vill du veta mer, kan du gå till katolska stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se

Team fråga prästen!