9 frågor om moral, katolska kyrkan och religionskillnader

(2002-10-31)

Frågor

Hejsan! Det är så att jag ska skriva ett arbete i skolan om den katolska kyrkan. Ett moment i arbetet ska vara att fråga någon präst frågor som jag själv tycker är väsentliga så då tänkte jag att jag kan maila mina frågor till er.
Hur ser den katolska kyrkan på abort?
-"-      sex före äktenskapet?
-"-      äktenskapet? (skillsmässa o.s.v.)
Vilka skillnader finns mellan protestantism och katolicism?
Vilka helgon är viktiga för katoliker och varför?
är det något som skiljer katolska gudstjänster mot t.ex. protestantiska, ortodoxa?
Det är ju vissa problem på NordIrland mellan katoliker och protestanter. Har katolicismen stött på problem tidigare? I så fall vilka problem?
är det något som skiljer den katolska kyrkan och tron förr mot nu?
Jag vore innerligt tacksam för svar på mina frågor och det vore oerhört tacksamt om ni kunde svara så fort som möjligt!!!
TACK Så JäTTEMYCKET På FöRHAND!
MVH JENNY

Svar

Hej Jenny!
Jag svarar på frågorna i din turordning.

Hur ser den katolska kyrkan på abort?
Abort är ett avbrytande av mänskligt liv under utveckling. När exakt människan blir till, kan ingen säga med säkerhet: inte före befruktningen men säkert före födseln. Vi katoliker räknar med mänskligt liv från befruktningen och kan inte tänka oss att döda det.
I alla diskussioner om abort borde man alltid beakta den svåra situation den utsatta kvinnan befinner sig i och skyldigheten för omgivningen att hjälpa.
Jag beskrev abort som ett "direkt" ingrepp mot ett spirande människoliv.
När det föreligger sjukdom hos kvinnan - medicinska indikationer - får/måste läkaren företa de åtgärder som krävs för att bota kvinnans sjukdom också med risk för fostrets död som följd. Döden följer då "indirekt". Detta är inte hårklyveri, utan ett ansvarfullt vägande mellan kvinnans hälsa och fostrets liv. Det förstår sig självt att inte vilken som helst åtgärd för kvinnans hälsa får bli orsak till fostrets död. Här krävs läkarens ansvarsfulla bedömning.

top

Hur ser den katolska kyrkan på sex före äktenskapet?
Sex är Guds gåva och något mycket fint - när det står i livets tjänst. Mänskligt liv kräver ett skyddat rum för att kunna utvecklas. Därför har sex sin plats i äktenskapet.

top

Hur ser den katolska kyrkan på äktenskapet? (skillsmässa o.s.v.)
Av samma skäl - för att skydda framväxande mänskligt liv - kan ett giltigt ingått äktenskap inte Skiljas. - När vissa tidskrifter berättar om att påven "har skilt" en princessas eller annan känd persons äktenskap, är det fel. Han kan inte det. Det enda han kan är, att undersöka om äktenskapet var giltigt. Var det inte det, kan han "ogiltigförklar/annullera" det. En väsentlig skillnad!

top

Vilka skillnader finns mellan protestantism och katolicism?
Det är omöjligt att med några ord förklarar skillnaden mellan protestantismen och katolicismen.
Jag nämnar endast en punkt: Katolska kyrkan finns i hela världen, protestantiska kyrkor är begränsade till var sitt land (Svenska kyrkan, Finska kyrkan, m.m.) Vill du ha en samlad bild av trosskillnaderna, får du studera katolsk och protestantisk teologi. Vill du ha svar på en bestämd fråga, är du välkommen åter.

top

Vilka helgon är viktiga för katoliker och varför?
Det beror helt på omgivningen och personen, vilka/et Helgon som är viktigt. För Sverige är säkert den heliga Birgitta av stor betydelse, eftersom hon var svenska.

top

är det något som skiljer katolska gudstjänster mot t.ex. protestantiska, ortodoxa?
Det finns i alla kyrkor olika former av Gudstjänster: mässor, andakter, predikningar, m.fl. De skiljer sig naturligtvis. Vad gäller nattvardsmässor finns dock mycket gemensamt, speciellt mellan Svenska och katolska kyrkan. Ortodoxa kyrkor har en annan liturgi, men innehållet är detsamma.

top

Det är ju vissa problem på NordIrland mellan katoliker och protestanter. Har katolicismen stött på problem tidigare?
Motsättningarna i Nordirland har inte sin orsak i katolsk och protestantisk tro, utan i landets sociala förhållanden och dess historia.

top

är det något som skiljer den katolska kyrkan och tron förr mot nu?
Katolsk tro är Jesu Kristi evangelium och kan därför inte ändras. Men varje tid upptäcker nya aspekter, som när man belyser ett rum en gång med grönt och därefter med rött ljus.

top

Lycka till med ditt arbete. Har du någon speciell fråga kvar, är du välkommen åter!

Team fråga prästen!
HEM UPP