Fem frågor till en katolsk präst

(2002-12-13)

Mitt namn är Linda, och jag ska göra ett fördjupningsarbete om Kristendomen. Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att svara på dessa frågor.
* Hur såg judarna på Jesus?
* Varför tog gud gestalt i en konkret människa?
* Vilket var syftet med evanglierna? Hur och när användes de i början?
* Varför är osäkerheten stor om vem som skrev de fyra evangilerna?
* Vad hände i Palestina runt år 0? ( beskriv kortfattat)
Skulle vara jätte glad om du svarade på dessa frågor. Tack på förhand!
Mvh Linda

Hej Linda!
Hur såg judarna på Jesus?
Vill du ha ett korrekt svar får du fråga judarna själva Judar, info, E-postadress(er): info@jf-stockholm.org

Ur kristet perspektiv såg judarna Jesus som timmermannen Josefs och Marias son, en vandrande lärare med lärjungar som andra, som mer och mer kom i konflikt med de judiska myndigheterna, anklagades för brott mot lagen och till slut hädelse, överlämnades till romarna för avrättning under titeln uppror mot kejsaren. Judarna kan inte se i honom den av Gud sände messias Guds Son.

top

Varför tog gud gestalt i en konkret människa?
Varför Gud blev människa i Jesus Kristus förblir i evighet Guds mysterium. Han kunde ha valt andra sätt att befria mänskligheten från dess självförvållade fördärv. Genom att välja inkarnationen som människa visar han sin oändliga kärlek till oss människor.

top

Vilket var syftet med evanglierna? Hur och när användes de i början?
Jesu budskap framfördes muntligen. Evangelierna kom till så småningom genom att samla, redigera och redigera om de korta perikoper = berättelser som hade antecknats här och var. Denna process skedde inom kyrkan och kontrollerades av alla. De första färdiga texterna var apostlabreven som snart kopierades och lästes vid gudstjänsterna.

top

Varför är osäkerheten stor om vem som skrev de fyra evangilerna?
Evangliernas framväxt är således en mycket komplicerad historia, dessutom är originaltexterna bortsett från vissa brottstycken förlorade eftersom de skrevs på papyrus, ett mycket bräckligt material. I minutiöst arbete har den moderna bibelforskningen från hänvisningar, citat m.m. kunnat återställa en säker text. Varianterna av betydelse är få, däremot ett otal mindre avvikelser. I vetenskapliga bibelutgåvor är de olika 'varianterna' angivna längst ner.

top

Vad hände i Palestina runt år 0?
Palestina var på Jesu tid lydriken under Roms överhöghet. Av begripliga skäl var det ständigt fara för uppror. Flera slutade i blodiga ingrep genom de romerska prokuratorerna. Senare blev Palestina en romersk provins.

Team fråga prästen!