Munkväsendet

(2002-10-17)

Fråga

Hej.
Jag är en kille på 14 år och undrar, hur går det till när man blir munk?
Vad är det för skillnad mellan en ortodox munk, en protestantisk munk och en katolsk munk?
Hur lever de? Vad har de för uppgifter? Jag har letat i internet och i skolbiblioteket, men inte hittat om hur det var förr. Därför frågar jag er om ni kan ta er tid och svara på de här frågorna. Jag hoppas ni kan mejla de till mig så fort som möjlig. Jag gör nämligen en fördjupningsuppgift om munkar. Tack i förväg //Shabab

Svar

Hej Shabab!
Män och senare också kvinnor sammanslöt sig till gemenskap redan på 200-talet i den egyptiska öknen. Därifrån spred sig munkväsendet över hela den då kända världen i både väst (Nordafrika, Centraleuropa) och öst (Mellanöstern, Mindre Asien och de slaviska känderna) Stor betydelse för munkväsandet i väst fick den helige Benedikt genom sin regel som ordnade klosterlivet. Alla avlägger de klassiska ordenslöftena - att leva fattigt, kyskt och i lydnad till sin abbot/abbedissa (=klosterföreståndare). Ordensfolk följer grundregeln "arbeta och be", vissa tillsammans i en klostergemenskap, andra ensamma som "eremiter".

Något senare kom de s.k. "tiggarordnarna" (Dominikaner, Franciskaner m.fl.). De ville inte vara självförsörjande i mäktiga kloster, utan leva på det de kunde tigga ihop, ungefär som buddhistmunkarna. Sen kom en lång rad ordnar som ägnade sig åt själavårdsarbete överallt i världen. Som du kan se på S.J. efter mitt namn, tillhör jag Societas Jesu = jesuitorden som ägnar sig åt själavårdsarbete av olika slag. Här i Sverige finns vi i Stockholm och Uppsala, sköter församlingarna där och driver "Signum", en kulturtidskrift och "Newmaninstitutet" med kurser i katolsk filosofi, teologi och kulturtänkande.

De finns dock fler ordnar verksamma här i Sverige.
Gå till stiftets hemsida, www.katolskakyrkan.se där kan du se eller Vatikanen  www.vatican.va

Team fråga prästen!

Se även andra svar på frågorna på vår hemsida:
Vad anser du om andra ordnar inom kristendomen, tex Jesuiterna eller Baptister?
Jag undrar ifall du kanske vet vart jag skulle kunna vända mig om du har kanske kontakt med några kloster ivärlden?
Flera frågor om Katolska kloster från en skolelev.
Hur gör man om man vill gå med i ett kloster? Finns det åldersgränser eller?

HEM UPP