Kloster

(2003-10-22)

Fråga

Hej

Jag har några frågor om medeltida kloster!

- Varifrån fick munkarna sin enorma medicinska kunskap?
- Hur finansierades klostren?
- Vem och hur styrdes dem?
- I hur stor utsträckning har munkarna bidragit till den litterära utvecklingen i Europa/Sverige?
- Var fanns det största klostret i Sverige respektive Europa

Med vänliga hälsningar:
Marcus
i hopp om snabbt svar

SvarTidigare fanns i alla byar någon "jordemor" med stor kännedom om örter, tinkturer och behandlingar mot det ena och det andra. Denna folkliga erfarenhet samlades av naturliga skäl i klostren i vilkas händer all medeltida sjukvård låg. Dessutom bedrev munkarna systematisk "forskning" med sina örtagårdar och i sjukstugornas praktik. Denna erfarenhetskunskap var mycket omfattande och detaljerad, om än inte i modern bemärkelse vetenskaplig verifierad.

Klostrens verksamhet finansierades genom munkarnas/systrarnas arbete. Därtill kom donationer och medgift för dem som inträdde i klostret. Eftersom de levde mycket anspråkslösa blev välståndet snabbt påtagligt - inte alltid till nytta och fromma.

Alla kloster har sin abbot/abbedissa eller annan föreståndare om de är beroende. Den lokale biskopen har i allmänhet visitationsrätt. Under - tidig - medeltid var kyrkan den enda kulturbäraren av den enkla anledningen att prästerna måste kunna läsa och skriva. Därför grundades det "katedralskolor" i biskopsstäderna (t.ex. i Uppsala som finns kvar idag). Den högre utbildningen sköttes av universitet som grundades av kyrkan (Lund 1438 av Franciskanerna, Uppsala 1477 av påven Sixtus IV).

I det medeltida Sverige fanns ett tätt nät av både munk- och nunnekloster. Vilket som var det största, beror på vilken måttstock man väljer. Av stor betydelse var säkert Alvastra vid Omberg, Varnhem och speciellt för Sverige Vadstena. I Europa har olika kloster spelat betydande roll: Monte Cassino som benediktinernas centrum och inspirationskälla, Assisi som franciskanernas, Cluny i Frankrike som reformkloster på 1000-talet, m.fl.

Team fråga prästen!
HEM UPP