Nestorianerna ville inte kalla Maria "Guds moder"

(2005-10-14)

Fråga

Sitter och läser om nestorianer och författaren (Ronny Ambjörnsson) skriver att dessa inte ville kalla Maria Guds moder för att Maria bara var moder till Jesus mänskliga sida, inte hans gudomliga. även om Kyrkan kallar Maria Guds moder finns det väl ändå en poäng i påståendet?
mvh Johnnie

Svar


Nestorius och kretsarna kring honom ville inte kalla Maria 'Guds moder' för att de ifrågasatte Jesu gudomlighet. Därför fick det slås fast på konciliet i Efesos att Maria med rätta kallas 'theotokos'/gudaföderska/Guds moder. Vilken av dessa tre titlar man använder, är öppet så länge man inte förneka de andra.

Team fråga prästen!