Frågor till katolsk präst om skillnader och likheter

mellan kristen tro och islam


Ställ en ny fråga om islam

Nya frågor 2010

Står det någon stans i koranen att man får döda för att behålla hedern?

Enligt en muslimsk websida ska det finnas en profetia om islams profet Muhammed i Höga Visan 5:16.

Vad finns det för positiva respektive negativa sidor med Koranen?

Jag ser det lite märkligt att en katolsk präst ska vara i den position att svara på frågor ang. Islam?

 

Äldre frågor 2000-2009

I Nya Dagen läste jag att Anders Piltz skrev att i dokumenten från 2:a Vatikankonciliet står det att de kristna och muslimerna har samma Gud. Detta förvånade mig. Har Katolska kyrkan här en liberalare syn än sv,kyrkan???

Är Allah samme gud som vi tillber?

Islams syn på den kristna Treenigheten

Kvinnosyn inom kristendomen och islam

Islam & Muhammed

Skillnader och likheter mellan islam och katolska tron.

En jämförelse mellan "Fader vår" och "första Suran" i Koranen

En jämförelse mellan protestantism och islamism

Vad anser ni om muslimer?Är de fiender till Gud?

Konflikt mellan Kristna och Muslimer?

Vad finns det för för viktiga beröringspunkter mellan Bibelns Gamla Testamente och Koranen.?

Konflikter mellan muslimer och kristna

Jag undrar hur de tio buden i Bibeln förhåller sig till Koranen?

Kunde islams profet Muhammed läsa och skriva eller inte?

Får man enligt Islam skada eller döda någon människa eller sig själv?

Vad säger koranen om oss icke muslimer?

Har vi katoliker en negativ inställning till islam?

Hur ser kristendomen på islam?

Hedersmord

Frågor om Muhammed-teckningar

Finns det någon likhet mellan Muhammed och Jesus?

Muslimerna verkar så besatta, är de det?

Finns det något liknande det kristna kärleksbudkapet, försoning och förlåtelse?

Vad fan menar du med terrorism, menar du att vi muslimer är terrorister?

Profeten Muhammeds förhållningssätt beträffande våld

Hur spred sig Islam över världen?

Muslimernas vardag

Muhammed, Mosesoch Jesus, vad har de gemensamt vad skiljer dem åt?

Jag undrar bara, av ren nyfikenhet, varför en hemsida där man (som troende katolik, antar jag) ska ställa frågor till en katolsk präst har en så stor avdelning ägnad åt islam?

Fel att vi muslimer "hatar" andra religioner

Ifrågasätter troende muslimer ibland Islams regler?

Varför förkastade kristna och judar Muhammeds budskap?

Förutspår Jesus Muhammads ankomst?

Islam är en växande religion som vinner anhängare. Vad kan det bero på?

Frågor till katolsk präst om om skillnader och likheter mellan kristen tro och islam, är en undersida till Fråga Prästen NU.