Vit magi och god häxkonst

är det fel att söka kontakt med andar?

(2002-03-29)

Fråga

Hej Fader.
Jag har tidigare sysslat med så kallad vit magi. Jag har besökt en annan präst och frågat honom om vad han anser om häxor och god häxkonst. Jag frågar dig därför samma sak men jag undrar också om det är fel att soka kontakt med andar genom tex meditation eller ritualer. Kan man utöva magi men ändå vara kristen? Jag skulle vara tacksam om du skickade ditt svar till min e-mail.
Tack på förhand.
MVH/ Sanna

Svar

All magi är enligt definition ett försök att manipulera andeväsen och tvinga dem genom diverse ritualer i sin tjänst - till det goda = vit magi, eller till det onda = svart magi. Den utgår ifrån att det finns mäktiga andar som ofta ses som absoluta, dvs står inte under Guds makt. I denna radikala form är magi lika med avgudadyrkan och ingen kristen kan bedriva den.

å andra sidan kan man väl "ta kontakt" med andarna. Gud är ande. änglarna är andar. De avlidna har sin själ. Att be till dem, eller tillbe Gud, är ju också "att ta kontakt". Men alla andeväsen är fria varelser under Guds herravälde och kan inte tvingas i vår tjänst. Vi kan enbart be om deras hjälp.

Gör jag dig besviken? - Givetvis är inte allting sagt med dessa få ord, men det viktigaste torde framgå.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster