Frågor om ockultism och Guds existens

(2002-09-26)
Jag har en del frågor med väldigt skilda "inriktningar", som jag har grubblat ganska länge över.

1 a. Min väns mor sysslar med kristallhealing, auror, hon tar bort förbannelser och tror på astralvärldar. En hel del av det som hon säger låter resonligt, men jag får det inte på något sätt att stämma överens med min kristna tro, i synnerhet inte hennes prat om feer (som naturens egna varelser- hur klassas de egentligen av Gud? Jag är säker på att de inte är omnämnda i bibeln).
Men: hon påstår att hon som liten fick besök av ärkeängeln Michael, som visade henne och hennes mormor, som hade fallit på knä framför uppenbarelsen, en ödesbok som svävade i luften, där tydligen goda och onda gärningar stod uppskrivna, från detta och våra föregående liv.
Jag får inte karma och den kristna tron att stämma överens. Jag är verkligen förvirrad, för antingen så talar hon sanning, vilket är något omtumlande, eller så har hon så länge intalat sig att ovanstående har hänt , att hon själv tror på det.

1 b. Jag är inte på det klara med existens av andra "väsen", eftersom det mest logiska vore att: eftersom det finns en Gud och eftersom han är god och sände sin ende son till jorden, som uträttade mirakel, finns det ju en djävul också. Detta borde öppna vägen för allt annat som inte är kristet, nämligen, bortsett från demoner (jag tänker på exorcism inom katolicismen), älvor och annat som flyr så fort man nämner Guds namn.

2. Jag undrar om det är djävulen man tillber när man lägger kort/tarotkort.
Min logiska förklaring är att "patiens" och "tarot" är en form av meditaiton och suggestion. Det som skrämmer mig, är tanken på att man verkligen kanske kommer i kontakt med något som man inte BORDE ta kontakt med. Ovanstående fråga föranleds av mina egna obehagliga erfarenheter av den här sortens förströelse, men jag vill helst inte tråka ut Dig med en detaljerad redogörelse.

3. Skapelsen: Det var ett mail jag läste på sidan, vet inte från vem, som påstod att det fanns överväldigande bevis på att Gud inte existerar. Jag medger att det vore ologiskt att skapa jorden på sex dagar, men tror definitivt på att skapandet och tillkomsten av människor skedde tack vare Guds vilja och under hans styrning.
är jag att anse som en god kristen för att jag tänker såhär, eller är jag att anse som en hädare? Sedan vill jag bara säga att jag själv är fullkomligt övertygad om Guds existens, bland annat för att jag tror på att mina böner hjälpte en nära vän till mig, när han blev sjuk i leukemi, eftersom det sannerligen var ett mirakel att han klarade sig. Innan dess brukade jag inte direkt be, men i hans fall bad jag både morgon och kväll- de få böner jag kunde och även egenhändigt improviserade petitioner till Gud, tills han blev frisk. Och jag tror definitivt på att skyddsänglar och våra nära och kära vakar över oss, även detta stammar ur egna erfarenheter.


med vänliga hälsningar,
Marina

Hej Marina!
Jag följer din nummerordning och svarar rätt kort. Vill du veta mer, är du välkommen åter.

1a+b Frågorna är rätt svåra eftersom de rör ämnen som ligger bortom vår dagliga erfarenhet. Det finns säkerligen mycket mer mellan himmel och jord än vi anar. ändå vill jag råda till att grunda sitt liv på det som förstånd, vilja och i viss mån känslorna gör tillgångligt. Allt annat må vara. Förståndet visar, att en Skapargud måste stå som ursprung för allt existerande. Enligt Bibeln har denne uppenbarat sig genom Jesus Kristus och hans evangelium. Kristus i sin tur har sänt Anden. Därav drar vi kristna slutsatsen att Gud är en i tre personer.
Bibeln talar också om änglar, mäktiga andeväsen i Guds tjänst. En del av dem revolterade mot Gud och störtade sig i fördärvet. Det är också tänkbart, att något av Guds sändebud och t.o.m. de störtade andeväsen kan meddela sig. Om det verkligen har skett i ett konkret fall, kan utomstående inte veta. Att försöka tvinga goda eller onda andar i sin makt, är magi och strider mot Guds allmakt.

 

2 Att lägga olika kort kan ses som ett tidsfördriv, men det kan också ske i magiskt syfte. Angående det senare se ovan. Satan, demoner eller vilka andeväsen nu finns kan ansätta oss människor, men aldrig utanför Guds makt. Varför han ibland tillåter liknandet förblir oförklarligt för oss. Vem kan vara Guds rådgivare? Aldrig överger Gud oss.

 

3 Du läste i en fråga på vår hemsida, dvs "fragaprasten", att Gud inte finns:
Förståndet och våra omedelbara erfarenheter säger tvärtom, att denna trots allt elände fantastiska värld kunde endast skapas av en oändlig vis och barmhärtig skapare. Vi kristna kallar honom Gud. Att skapelseberättelsen i Bibeln sker i orientalisk bildform, hindrar inte att den ger svar på människans centrala frågor: Gud finns från evighet, han har inte något förr eller senare, han är inte skapat. Allt existerande är skapat ur intet, inte enbart omformat av redan befintligt - utveckling från lägre till högre ryms mycket väl i detta skapande. Människan är skapad "till Guds avbild" till man och kvinna som jämbördiga. Hon är satt att "råda" över skapelsen och kommer att ställas till svars för sin förvaltning. Genom människans medvetna uppror mot Guds ordning kom det onda in i världen. Jesus Kristus, Guds son har befriat oss från det onda, men vi lider fortfarande av följderna.

Här öppnar sig en uppsjö av intressanta frågor som kittlar vår nyfikenhet. Det är heller inte mot Gud att försöka göra sig en bild, men för att grunda sitt liv på, skall man nog hålla sig till säker grund.

Team fråga prästen!
HEM UPP